Hrvatska uvodi euro 1. siječnja 2023.

Obavijest o uvođenju eura

Uvođenje eura je važna stvar i želimo da novosti saznate na vrijeme. U našim ćete obavijestima
(e-mailom ili poštom) dobiti sve bitne informacije o procesu uvođenja eura.

U skladu s pozitivnom ocjenom Europske komisije, Vijeće Europske unije donijelo je Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. i uredbu prema kojoj se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro, 1,00 EUR = 7,53450 HRK.

Općenita obavijest pružatelja financijskih usluga klijentima o postupku i uvjetima preračunavanja kune u euro. Pročitajte ovdje.

Pravila preračunavanja

Na dan uvođenja eura, svi kunski iznosi automatski će se preračunati u eure na vašim depozitnim, štednim i transakcijskim računima, kreditima te ostalim novčanim iskazima po fiksnom tečaju konverzije.

Za preračunavanje se ne obračunava naknada i ne mijenja se jedinstveni broj računa.

Također, uvođenje eura kao službene valute ne utječe na valjanost postojećih ugovora i pravnih instrumenata u kojima se navodi kunska valuta.

Preračunati iznosi zaokružit će se na dvije decimale, u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena (primjerice, 100 HRK = 13,27228 EUR, zaokruženo 13,27 EUR) i
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan (primjerice, 50 HRK = 6,63614 EUR, zaokruženo 6,64 EUR).

Izračun konverzije

HRK
Pogrešan unos. Možete unijeti samo brojeve i točku kao znak za decimalu.
Preračunati iznos:
EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

Dvojni optjecaj

Nakon uvođenja eura, od 1.1. do 14.1.2023. traje razdoblje dvojnog optjecaja. Tijekom tog razdoblja moći će se plaćati gotovim novcem i u kunama i u eurima, dok će se eventualni ostatak vraćati u eurima.

Dvojno iskazivanje cijena

 

Razdoblje dvojnog iskazivanja cijena započinje najkasnije 5.9.2022., a završava 1.1.2024.

Banka će dvojno iskazati cijene za sljedeće cijene i novčane iznose:

Tarife naknada za proizvode i usluge (u Izvatku iz Odluke o naknadama i Izvadcima iz Kataloga, koji su dostupni u poslovnicama i na internetskoj stranici erstebank.hr).

Kod usluge on-line bankarstva George za transakcijski račun, po kojem se do 31.12.2022. vodi kunsko poslovanje (stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživo stanje na najmanje jednom izborniku/ekranu u prikazu o računu).

Kod ugovora o potrošačkom kreditu u kunama koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura – ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS).

Kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kunama*stanje depozita.

* Godišnje obavijesti šalju se u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama.

Izvješće o stanju i prometu na transakcijskom računu koji je do 31.12.2022. namijenjen kunskom poslovanju, i to početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja.

Na bankomatima Erste banke, pri isplati gotovog novca na iznosima iskazanima na izbornom ekranu te prilikom upita o stanju računa i ispisu, ako gotov novac klijent podiže s računa u Erste banci.

Kod godišnje obavijesti o stanju kredita u kunama*stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo neplaćeno dugovanje.

  * Godišnje obavijesti šalju se u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama.

Promjene uvjetovane uvođenjem eura

Erste banka je pristupila Etičkom kodeksu za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj s ciljem pouzdanog i transparentnog uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.

Dodatne informacije

Nazovite nas na 0800 7890

Za pozive iz inozemstva: +385 51 365 591

Sve informacije vezano uz uvođenje eura kao službene valute RH možete potražiti i na stranici euro.hr.