Referentne stope u kreditnom poslovanju s građanima

12m Euribor

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu za valutu euro (EUR). Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj prvoklasne banke jedna drugoj u Eurozoni posuđuju neosigurana sredstva u EUR. Spomenute banke moraju zadovoljiti određene kriterije kako bi EURIBOR bio reprezentativan i odražavao stvarnu situaciju na tržištu novca. 

Važi od Kamatna stopa Vrsta stope Period ročnosti Valuta
01.05.2019. -0114 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.04.2019. -0.112 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.03.2019. -0.108 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.02.2019.
-0.109 Godišnja 12 mjeseci
EUR
01.01.2019. -0,119 Godišnja 12 mjeseci
EUR
01.12.2018. -0,146 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.11.2018. -0,149
Godišnja 12 mjeseci EUR
01.10.2018. -0,161 Godišnja 12 mjeseci
EUR
01.09.2018. -0,166 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.08.2018. -0,179 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.07.2018. -0,181 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.06.2018. -0,184 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.05.2018. -0,189 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.04.2018. -0,190 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.03.2018. -0,191 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.02.2018. -0,191 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.01.2018. -0,186 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.12.2017. -0,187 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.11.2017. -0,185 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.10.2017. -0,172 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.09.2017. -0,161 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.08.2017. -0,152 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.07.2017. -0,156 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.06.2017. -0,131 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.05.2017. -0,121 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.04.2017. -0,109 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.03.2017. -0,113 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.02.2017. -0,1 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.01.2017. -0,081 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.12.2016. -0,079 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.11.2016. -0,069 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.10.2016. -0,064 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.09.2016. -0,051 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.08.2016. -0,049 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.07.2016. -0,051 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.06.2016. -0,015 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.05.2016. -0,012 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.04.2016. -0,004 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.03.2016. -0,017 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.02.2016. 0,022 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.01.2016. 0,059 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.12.2015. 0,048 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.11.2015. 0,104 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.10.2015. 0,143 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.09.2015. 0,161 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.08.2015. 0,169 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.07.2015. 0,163 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.06.2015. 0,159 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.05.2015. 0,167 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.04.2015. 0,198 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.03.2015. 0,238 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.02.2015. 0,271 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.01.2015. 0,327 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.12.2014. 0,331 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.11.2014. 0,34 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.10.2014. 0,339 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.09.2014. 0,438 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.08.2014. 0,489 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.07.2014. 0,488 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.06.2014. 0,572 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.05.2014. 0,621 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.04.2014. 0,585 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.03.2014. 0,549 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.02.2014. 0,562 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.01.2014. 0,558 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.12.2013. 0,5 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.11.2013. 0,548 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.10.2013. 0,538 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.09.2013. 0,547 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.08.2013. 0,535 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.07.2013. 0,529 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.06.2013. 0,476 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.05.2013. 0,513 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.04.2013. 0,547 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.03.2013. 0,56 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.02.2013. 0,619 Godišnja 12 mjeseci EUR
01.01.2013. 0,543 Godišnja 12 mjeseci EUR

6m Euribor

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu za valutu euro (EUR). Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj prvoklasne banke jedna drugoj u Eurozoni posuđuju neosigurana sredstva u EUR. Spomenute banke moraju zadovoljiti određene kriterije kako bi EURIBOR bio reprezentativan i odražavao stvarnu situaciju na tržištu novca. 

Važi od Kamatna stopa Vrsta stope Period ročnosti Valuta
01.12.2018. -0,253 Polugodišnja 6 mjeseci
EUR
01.06.2018. -0,269 Polugodišnja 6 mjeseci EUR
01.12.2017. -0,274 Polugodišnja 6 mjeseci EUR
01.06.2017. -0,254 Polugodišnja 6 mjeseci EUR
01.12.2016. -0,219 Polugodišnja 6 mjeseci EUR
01.06.2016. -0,151 Polugodišnja 6 mjeseci EUR
01.12.2015. -0,04 Polugodišnja 6 mjeseci EUR
01.06.2015. 0,049 Polugodišnja 6 mjeseci EUR
01.12.2014. 0,181 Polugodišnja 6 mjeseci EUR
01.06.2014. 0,397 Polugodišnja 6 mjeseci EUR
01.12.2013. 0,329 Polugodišnja 6 mjeseci EUR
01.06.2013. 0,329 Polugodišnja 6 mjeseci EUR

6m NRS1

Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS) predstavlja prosječni trošak izvora sredstava hrvatskog bankovnog sektora (banaka i štednih banaka), s obzirom na određeni protekli period, vrstu izvora (depoziti fizičkih osoba, depoziti pravnih osoba iz nefinancijskog sektora, ostali izvori sredstava banaka) i relevantnu valutu. NRS prema tome predstavlja prosječnu kamatu koju bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za kreditno poslovanje.

Važi od Kamatna stopa Vrsta stope Period ročnosti Valuta
01.03.2019. 0,39 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.12.2018 0,45 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.11.2018. 0,52 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.10.2018. 0,52 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.09.2018. 0,52 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.08.2018. 0,61 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.07.2018. 0,61 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.06.2018. 0,61 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.05.2018. 0,72 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.04.2018. 0,72 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.03.2018. 0,72 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.02.2018. 0,85 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.01.2018. 0,85 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.12.2017. 0,85 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.11.2017. 0,98 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.10.2017. 0,98 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.09.2017. 0,98 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.08.2017. 1,14 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.07.2017. 1,14 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.06.2017. 1,14 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.05.2017. 1,31 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.04.2017. 1,31 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.03.2017. 1,31 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.02.2017. 1,49 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.01.2017. 1,49 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.12.2016. 1,49 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.11.2016. 1,67 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.10.2016. 1,67 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.09.2016. 1,67 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.08.2016. 1,83 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.07.2016. 1,83 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.06.2016. 1,83 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.05.2016. 1,99 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.04.2016. 1,99 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.03.2016. 1,99 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.02.2016. 2,14 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.01.2016. 2,14 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.12.2015. 2,14 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.11.2015. 2,25 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.10.2015. 2,25 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.09.2015. 2,25 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.08.2015. 2,36 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.07.2015. 2,36 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.06.2015. 2,36 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.05.2015. 2,47 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.04.2015. 2,47 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.03.2015. 2,47 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.02.2015. 2,56 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.01.2015. 2,56 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.12.2014. 2,56 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.11.2014. 2,65 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.10.2014. 2,65 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.09.2014. 2,65 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.08.2014. 2,77 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.07.2014. 2,77 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.06.2014. 2,77 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.05.2014. 2,92 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.04.2013. 2,92 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.03.2014. 2,92 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.02.2014. 3,03 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.01.2014. 3,03 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.12.2013. 3,03 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.11.2013. 3,16 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.10.2013. 3,16 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.09.2013. 3,16 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.08.2013. 3,23 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.07.2013. 3,23 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.06.2013. 3,23 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.05.2013. 3,23 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.04.2013. 3,23 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.03.2013. 3,23 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.02.2013. 3,27 Polugodišnje 6 mjeseci EUR
01.01.2013. 3,27 Polugodišnje 6 mjeseci EUR

6m NRS2

Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS) predstavlja prosječni trošak izvora sredstava hrvatskog bankovnog sektora (banaka i štednih banaka), s obzirom na određeni protekli period, vrstu izvora (depoziti fizičkih osoba, depoziti pravnih osoba iz nefinancijskog sektora, ostali izvori sredstava banaka) i relevantnu valutu. NRS prema tome predstavlja prosječnu kamatu koju bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za kreditno poslovanje.

Važi od Kamatna stopa Vrsta stope Period ročnosti Valuta
01.03.2019. 0,32 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.12.2018. 0,36 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.09.2018. 0,40 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.06.2018. 0,44 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.05.2018. 0,47 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.04.2018. 0,47 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.03.2018. 0,47 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.02.2018. 0,51 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.01.2018. 0,51 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.12.2017. 0,51 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.11.2017. 0,58 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.10.2017. 0,58 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.09.2017. 0,58 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.08.2017. 0,66 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.07.2017. 0,66 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.06.2017. 0,66 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.05.2017. 0,75 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.04.2017. 0,75 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.03.2017. 0,75 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.02.2017. 0,84 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.01.2017. 0,84 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.12.2016. 0,84 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.11.2016. 0,94 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.10.2016. 0,94 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.09.2016. 0,94 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.08.2016. 1,02 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.07.2016. 1,02 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.06.2016. 1,02 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.05.2016. 1,05 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.04.2016. 1,05 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.03.2016. 1,05 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.02.2016. 1,09 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.01.2016. 1,09 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.12.2015. 1,09 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.11.2015. 1,19 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.10.2015. 1,19 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.09.2015. 1,19 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.08.2015. 1,27 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.07.2015. 1,27 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.06.2015. 1,27 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.05.2015. 1,32 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.04.2015. 1,32 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.03.2015. 1,32 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.02.2015. 1,39 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.01.2015. 1,39 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.12.2014. 1,39 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.11.2014. 1,5 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.10.2014. 1,5 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.09.2014. 1,5 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.08.2014. 1,53 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.07.2014. 1,53 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.06.2014. 1,53 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
16.05.2014. 1,53 Polugodišnje 6 mjeseci HRK
01.12.2013. 1,75 Polugodišnje 6 mjeseci HRK