PSD2: sigurnije i pametnije
bankarstvo budućnosti

PSD2 je regulativa EU-a koja, između ostalog, propisuje da se internetska i kartična plaćanja moraju dodatno potvrđivati snažnom provjerom autentičnosti korisnika.

George Web

u primjeni 

 

 • U desktop verziji Georgea morate potpisivati sve transakcije, osim:
  • transakcija u korist IBAN-ova s popisa provjerenih primatelja, 
  • transakcija između vlastitih računa i 
  • pojedinih transakcija malih iznosa (ispod 200 kuna).
 • Ako se u George Web prijavljujete mTokenom, sve ćete transakcije potpisivati push-notifikacijama na vašem pametnom telefonu ili odabirom opcije transakcije za potpisivanje u mTokenu koji se nalazi u vašem profilu unutar mobilne aplikacije George.
 • Ako se u George Web prijavljujete Display karticom, kao i do sada, u usluge internetskog bankarstva ćete se prijavljivati svojom karticom, a sve će transakcije potpisivati unosom upita i odgovora koji generira kartica.

George App

u primjeni

 • U mobilnoj aplikaciji George morate potpisivati sve transakcije, osim:
  • transakcija u korist IBAN-ova s popisa provjerenih primatelja, 
  • transakcija između vlastitih računa i 
  • pojedinih transakcija malih iznosa (ispod 200 kuna).
 • U mobilnu aplikaciju George se, osim mPIN-om, možete prijaviti otiskom prsta ili skenom lica, a biometrijskim metodama možete i potpisivati transakcije.

Promjene u plaćanjima debitnim karticama

uskoro u primjeni

 

 • Prilikom plaćanja debitnim karticama Erste banke na internetskim prodajnim mjestima transakcije ćete morati autentificirati mTokenom.
 • Korištenje mTokena je besplatno, a možete ga ugovoriti u svakoj našoj poslovnici.

Promjene u plaćanjima kreditnim karticama

uskoro u primjeni

 

 • Od listopada 2019. Erste Card Club počinje izdavati Diners Club, Visa i Mastercard kartice s kontaktnim i beskontaktnim čipom uz verifikaciju transakcija PIN-om.

 • Osim toga, prilikom plaćanja kreditnim karticama Erste Card Cluba na internetskim prodajnim mjestima, transakcije ćete morati autentificirati mTokenom.

Promjene u aplikaciji KEKS Pay

u primjeni

 

 • Od sada ćete morati potpisivati sve transakcije, osim pojedinih transakcija malih iznosa (ispod 200 kuna).
 • U KEKS Pay ćete se, osim PIN-om, moći prijaviti otiskom prsta ili skenom lica, a novost je da ćete otiskom prsta ili skenom lica moći i potpisivati transakcije.

Za one koji žele znati više

Drugu regulativu platnog prometa EU-a ili PSD2, Europska unija usvojila je 2015. godine, a glavni su ciljevi te regulative – usklađivanje i prilagodba zajedničkog europskog platnog tržišta, poticaj digitalnim inovacijama i sigurnosna nadogradnja elektroničkih načina plaćanja.