Trebam dodatna
sredstva

Kada vam je novac potreban već sutra.

Pored klasičnog minusa po tekućem računu i raznovrsnih gotovinskih kredita, možete ugovoriti uslugu Erste Maestro® Plus koja vam omogućuje da na najjednostavniji način na svijetu posuđujete novac izravno s bankomata te ga otplaćujete na rate uz jednokratnu naknadu.  Kada vam je novac potreban sutra, zatražite ga danas!