Erste Rate

Keš s bankomata na više rata!

Erste Rate

Keš s bankomata na više rata!

Erste Rate je usluga koja vam omogućuje:

  • podizanje gotovog novca s bankomata uz otplatu na rate – bez kamata i uz jednokratnu naknadu  te
  • kupnju uz plaćanje na rate i/ili uz odgodu plaćanja na ugovorenim prodajnim mjestima – bez kamata i naknada.

Ključne informacije

  • podizanje gotovog novca s bankomata uz otplatu na 3, 6, 9 ili 12 rata
  • kupnja uz plaćanje na rate i/ili uz odgodu plaćanja na ugovorenim prodajnim mjestima bez naknada i kamata
  • mogućnost jednomjesečne odgode prve rate
  • moguća kombinacija limita s prekoračenjem po tekućem računu
  • praćenje limita preko on-line bankarstva George, Erste SMS-a iili izvoda na računu

George. Budućnost bankarenja pripada svima.

Skinite George App i otvorite tekući račun 100% digitalno.

George. Budućnost bankarenja je za sve.

Podizanje gotovog novca s bankomata uz otplatu na više rata

Rokovi otplate

3, 6, 9 i 12 mjeseci Prva rata će se naplatiti s tekućeg računa mjesec dana nakon datuma transakcije

Naknada

Jednokratna naknada Ovisno o odabranom roku otplate

Bankomati

720 bankomata Gotov novac uz otplatu na rate podignite na bilo kojem bankomatu Erste banke

Jednokratna naknada se naplaćuje prilikom podizanja sredstava i ovisi o broju rata: 3 rate – 1,14% (EKS 9,06%), 6 rata – 1,99% (EKS 9,04%), 9 rata – 2,85% (EKS 9,04%), 12 rata – 3,70% (EKS – 9,09%). Efektivna kamatna stopa izračunata je uz navedeni broj rata.

Reprezentativan primjer: korištenje usluge Erste Rate na bankomatu na dan 1.9.2022. za podignuti iznos od 1.800 kn i otplate na 12 rata, jednokratna naknada od 3,70% odmah se naplaćuje i iznosi 66,60 kn. Efektivna kamatna stopa je 7,25%. Iznos mjesečne rate je 150,00 kn, a ukupni iznos koji klijent plaća je 1.866,60 kn.

Kupovina na ugovorenim prodajnim mjestima

Rokovi otplate

3, 6, 9 i 12 mjeseci uz mogućnost jednomjesečne
odgode prve rate

Naknade

bez naknade
i kamate
na ugovorenim
prodajnim mjestima

Broj prodajnih mjesta

više od
6600

Izračunajte iznos mjesečne otplatne rate

Naknada

Iznos jednokratne naknade

Mjesečna otplata

Podignuti iznos na bankomatu otplaćuje se u jednakim ratama, s tim da će se prva rata naplatiti s tekućeg računa jedan mjesec nakon datuma transakcije. Zbog ograničenja u isplati gotovog novca na bankomatu, u slučaju podizanja iznosa iznad 8.000,00 kuna potrebno je transakciju izvršiti u dva ili više navrata.  

Što vam treba za korištenje Erste Rata?

Visa Classic Debit 

Osim što je jedna od najprihvaćenijih kartica uopće, vaša kartica tekućeg računa omogućuje vam beskontaktno plaćanje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu, nemjerljivu prihvaćenost na internetu te, uz uslugu Erste Rate, podizanje gotovog novca na bankomatima jednokratno ili na rate, kao i plaćanje na prodajnim mjestima prema istim uvjetima.

Zatražite otvaranje tekućeg računa online

Dogovorite sastanak s djelatnikom u poslovnici

Sami predložite termin i poslovnicu koja vam najviše odgovara.

Naručite poziv

Imate pitanje za nas? Preko kontakt obrasca zatražite poziv djelatnika banke.

Pogledajte i: