Erste SMS

Na mobilni telefon primajte informacije o
stanju i promjenama na računu.

 • štednja vremena uz jednostavan i brz pristup informacijama o računima
 • dodatna sigurnost u korištenju kartica
 • mogućnost praćenja troškova

Erste SMS vam omogućuje da brzo i jednostavno dođete do informacija o svojim računima na način i u vrijeme koje vama odgovaraju. Ovisno o vašim potrebama, možete izabrati primanje jedne ili više obavijesti.

Stanje i raspoloživ iznos na računu

Obavijesti možete dobivati za stanje i raspoloživ iznos na tekućem računu, kunskom računu po viđenju, žiroračunu i deviznom računu. Poruke se šalju jednom dnevno ako je bilo promjene na računu, a sami odabirete hoće li to biti nakon 8:00, 13:00 ili 18:00 sati. Za obavijest o promjenama po deviznom računu možete odabrati do 4 valute.

Uz Stanje i raspoloživ iznos na računu možete ugovoriti i sljedeće vrste obavijesti (navedene usluge nisu dostupne dodatnom korisniku):

 • Uplata plaće/mirovine
  Nakon uplate plaće ili mirovine na vaš tekući račun, primit ćete SMS obavijest s iznosom uplate
 • Istek prešutnog prekoračenja
  Omogućuje primanje SMS obavijesti o isteku ugovorenog prešutnog prekoračenja po tekućem računu.
 • Erste Rate
  Omogućuje primanje SMS obavijesti o dospijeću naplate rate za Erste Rate transakcije.

 

Korištenje kartice

Uz ovu uslugu omogućite si dodatnu kontrolu i sigurnost u svakodnevnom životu. Obavijest o korištenju vaše debitne kartice (kartice tekućeg, žiro, deviznog i kunskog računa po viđenju) stići će vam unutar 5 minuta od svakog korištenja kartice na bankomatu ili prodajnom mjestu (prilikom beskontaktnog plaćanja transakcija moguća su vremenska odstupanja).

Stanje računa na upit

Usluga pomoću koje možete u svakom trenutku provjeriti stanje i raspoloživi iznos na računu slanjem SMS poruke. Ako imate ugovoreno primanje ove vrste obavijesti i želite saznati stanje svog računa, pošaljite poruku na broj 614401 i kao odgovor ćete dobiti poruku sa stanjem i raspoloživim iznosom na računu. 

Pregled vrsta obavijesti i naknada

U nastavku saznajte koje su sve obavijesti dostupne, za koje vrste računa ih je moguće primati te koliko iznose naknade za pojedine vrste obavijesti.

* Navedene obavijesti ne mogu se ugovoriti samostalno nego isključivo uz obavijest Stanje i raspoloživ iznos na računu.

Kako ugovoriti Erste SMS uslugu

Za ugovaranje usluge potrebno je:

1

imati otvoren Erste tekući, devizni, žiro ili kunski račun po viđenju

2

imati mobilni uređaj sa SIM karticom hrvatskog operatora

Kako ugovoriti Erste SMS na George Webu

 1. Nakon što se prijavite u George Web potrebno je odabrati Postavke – George Info.
 2. Možete odabrati primanje SMS-a za obavijest o stanju računa ili za svaku autoriziranu transakciju.
 3. Nakon odabira gumba „Aktivirajte“ možete odabrati svoje račune i kartice za koje želite primati obavijest.
 4. Klikom na gumb „Dalje“ otvara se ekran na kojem je potrebno odabrati kanal SMS za primanje obavijesti te upisati broj mobilnog telefona.