Erste žiroračun

  • Sve valute na jednom računu uz jednu naknadu
  • Besplatna usluga on-line bankarstva George

Prednosti žiroračuna:

Kako ugovoriti žiroračun

Dodatne usluge uz žiroračun

Saznajte više i o ostalim vrstama računa:

Usluga prebacivanja računa u Erste banku

Želite svoj tekući, žiroračun ili devizni račun prebaciti u Erste banku? Bez obzira je li razlog za prebacivanje ugovaranje kredita u Erste banci ili smatrate da ponuda naših računa više odgovara vašim potrebama - to možete učiniti jednostavno u svim poslovnicama Erste banke.