Usluga prebacivanja
računa u Erste banku

Iz banke u banku jednostavnije i brže nego ikad.

Želite svoj tekući, žiro ili devizni račun prebaciti u Erste banku? Bez obzira je li razlog za prebacivanje ugovaranje kredita u Erste banci ili smatrate da ponuda naših računa više odgovara vašim potrebama - to možete učini jednostavno u svim poslovnicama Erste banke.*

Ako na računu koji želite prenijeti u Erste banku imate ugovorene trajne naloge, izravna terećenja ili primate redovite uplate kao što su plaća, alimentacija, mirovina, ne brinite jer i njih možete prebaciti.

* Usluga prebacivanja računa iz jedne banke u drugu unutar Republike Hrvatske regulirana je Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.

Sve što vam je potrebno za prebacivanje računa

Kako biste račun prebacili u Erste banku, prilikom podnošenja Zahtjeva za otvaranje računa potrebno je u poslovnici potpisati Punomoć potrošača za uslugu prebacivanja. Punomoć potrošača za uslugu prebacivanja dokument je temeljem kojeg potrošač ovlašćuje banku da provede sve potrebne radnje za provedbu usluge prebacivanja računa iz jedne banke u drugu. Na taj način, prebacivanje će za vas napraviti Erste banka u suradnji s bankom iz koje prebacujete račun. 
 

Za prebacivanje računa bit će vam potrebni i:

1.   važeći identifikacijski dokument i OIB
 


2.   podatak o IBAN broju transakcijskog računa koji prebacujete u Erste banku
 


3.   podaci o uslugama koje prebacujete
 

Pogledajte i: