30.6. ukida se prešutno prekoračenje.

Ugovorite dopušteno prekoračenja na vrijeme – u poslovnici ili preko Georgea.

Umjesto usluge prešutnog prekoračenja omogućili smo vam ugovaranje dopuštenog prekoračenja preko usluge on-line bankarstva George ili u našim poslovnicama.

Postojeće prešutno prekoračenje možete koristiti do 30.6.2024., kad ćemo ukinuti uslugu. 

Što je dopušteno prekoračenje?

Dopušteno prekoračenje je dodatni iznos sredstava koji vam je na raspolaganju i možete ga koristiti za vlastite potrebe, a sastoji se od prekoračenja po tekućem računu (tzv. minus) i/ili usluge Erste Rate. Za korištenje ove usluge potrebno je sklopiti ugovor.

Kamatna stopa ostaje ista

Godišnja kamatna stopa

5,77% Obračunava se i naplaćuje mjesečno na iskorišteni iznos prekoračenja.

Ako već koristite uslugu prešutnog prekoračenja

Pozivamo vas da potpišete ugovor o dopuštenom prekoračenju preko usluge on-line bankarstva George ili u našim poslovnicama.

Ako do 30.6.2024. ne ugovorite dopušteno prekoračenje, prešutno prekoračenje bit će ukinuto, o čemu ćemo vas obavijestiti najkasnije 30 dana prije ukidanja.

Iznos dopuštenog prekoračenja bit će jednak iznosu prešutnog prekoračenja, po istoj kamatnoj stopi koju sad imate.

Zatražite otvaranje
tekućeg računa online

Jednostavne stvari u životu su najvažnije.

Dogovorite sastanak ako
zatrebate savjet ili pomoć

Odaberite poslovnicu i termin koji vam najviše odgovara.

Dodatne usluge