Trajni nalog za prijenos sredstava

Trajni nalog vam omogućuje plaćanja u fiksnom iznosu u korist
računa fizičkih osoba ili poslovnih subjekata na datum koji sami određujete.

Trajnim nalozima moguće je prenositi sredstva na račune unutar i izvan Erste banke. Prilikom otvaranja trajnog naloga sami određujete uvjete plaćanja:

  • primatelja plaćanja (IBAN broj računa na koji se sredstva prenose)
  • iznos plaćanja – potrebno je odrediti fiksni iznos koji se prenosi trajnim nalogom (npr. 750,00 kuna svakog 15. u mjesecu), ali isto tako moguće je iznos odrediti i na druge načine (prijenos svih sredstava s računa na određeni datum ili prijenos sredstava iznad određenog iznosa i sl.) 
  • dinamiku plaćanja (mjesečno, kvartalno i sl.) i datum plaćanja
  • razdoblje trajanja - moguće je ograničiti trajanje izvršavanja naloga, a ako se ne ograniči, izvršavat će se do opoziva

Ugovaranje prijenosa deviznih sredstava moguće je samo između računa istog vlasnika otvorenih u Erste banci.

Naknada za izvršenje trajnog naloga

3 kune * osim ako je Erste banka u posebnom pravnom odnosu s primateljem

Naknade se odnose isključivo za uplate/prijenose građana u korist poslovnih računa pravnih osoba s kojima je Erste banka u posebnom poslovnom odnosu, a popis računa možete naći na letku Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom.

Pogledajte i ovaj proizvod