Sefovi

Sigurnost je jedna od temeljnih ljudskih potreba

Erste banka nudi uslugu privremenog ili trajnog čuvanja dragocjenosti u sefovima, uz potpunu diskreciju i sigurnost vaše imovine, čineći vaš život bezbrižnijim. Sefovi su namijenjeni za sigurno i trajno čuvanje dragocjenosti, kao i za privremeno iznajmljivanje radi putovanja, godišnjih odmora i drugih odsustava.

Sefovi su pogodni za čuvanje:


vrijednih predmeta

nakita, plemenitih metala, filatelističkih i numizmatičkih zbirki i dr.


dokumenata

štednih knjižica, polica osiguranja, oporuka i dr.


ključeva

ključeva od kuće, automobila, kućnih sefova i dr.


vrijednosnih papira

dionica, obveznica i dr.

Lokacije

Savjetodavni centar
Vukovarska

Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb

Telefon:
+385 (0) 72 37 2078

Savjetodavni centar
Rijeka

Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka

Telefon:
+385 (0) 72 37 5868

Savjetodavni centar
Bjelovar

Preradovićeva bb, 43000 Bjelovar

Telefon:
+385 (0) 72 37 3084
+385 (0) 72 37 3075

Savjetodavni centar
Zadar

Obala kneza Branimira 6, 23000 Zadar

Telefon:
+385 (0) 72 37 4223

Savjetodavni centar
Split

Gundulićeva 40a, 21000 Split

Telefon:
+385 (0) 72 37 4472
+385 (0) 72 37 3426

Informacije

Punoljetna domaća ili strana fizička osoba te domaća ili strana pravna osoba koja je klijent banke.

Fizička osoba:

  • Osobna iskaznica ili putovnica,
  • Dokument sa OIB - om,
  • Izjava o političkoj izloženosti.

Pravna osoba:

  • Pisani zahtjev za uporabu sefa, potpisan od ovlaštene osobe, obavezno s podacima o fizičkim osobama ovlaštenim za rukovanje sefom i sadržajem sefa,
  • Presliku izvatka iz sudskog ili drugog javnog registra,
  • Presliku prijave deponiranih potpisa ovlaštenih osoba,
  • Presliku važećih identifikacijskih dokumenata osoba ovlaštenih za zastupanje Korisnika i osoba ovlaštenih od strane Korisnika sefa (dalje: Korisnik) za rukovanje sefom,
  • Izjava o političkoj izloženosti za sve fizičke osobe sudionike u ugovaranju usluge najma sefa.

Pravo pristupa sefu ima korisnik i opunomoćena osoba tijekom radnog vremena poslovnice

  • Fizička osoba može opunomoćiti najviše pet drugih fizičkih osoba za uporabu sefa.
  • Pravna osoba mora opunomoćiti najmanje jednu fizičku osobu, najviše pet osoba za uporabu sefa.

Svaki korisnik sefa od Banke dobiva dva ključa.

Za uručene ključeve korisnik plaća polog koji se po prekidu korištenja sefa i povratku ključeva vraća. U slučaju gubitka jednog ili oba ključa, polog se ne vraća korisniku, već polog postaje naknada za izgubljeni ključ te se klijentu izdaje faktura u visini pologa u koju je uračunat PDV.

Tijekom pohranjivanja, vađenja ili kontrole sadržaja korisnikovog sefa, u prostoru sa sefovima korisnik boravi sam, bez video nazora. Ograničen boravak u prostoriji sa sefovima do 15 min.