Erste investicijski fondovi

Odvažnost koja ima vrijednost.
Ulaganjem u investicijske fondove vaš novac može vrijediti više.

Što je investicijski fond?

Investicijski fond oblik je zajedničkog ulaganja, koji se osniva sa svrhom i namjenom prikupljanja sredstava i njihovim ulaganjem u različite vrste imovine. Zajedničkim ulaganjem kroz fondove omogućuje se smanjenje troškova ulaganja na tržištu kapitala kroz podjelu fiksnih troškova te značajno umanjenje rizika kroz puno veću mogućnost diversifikacije u odnosu na samostalno ulaganje.

Investicijski fondovi nude jednostavan pristup financijskim tržištima. Želite li prikupiti dodatna sredstva za odlazak u mirovinu, ulagati na tržištima obveznica s većim prinosima ili sudjelovati na rizičnijim, dioničkim tržištima - upravo su fondovi ekonomičan i učinkovit način provedbe investicija po vašem izboru.

Ulaganjem u investicijski fond zapravo ulažete u tržište kapitala. Točnije, u vaše ime novac ulažu financijski i investicijski stručnjaci. Važno je imati na umu da za ovu vrstu ulaganja nije nužno imati veliku količinu novca jer već od 100 kuna mjesečno otvarajući trajni nalog ili od 400 kuna za jednokratnu uplatu možete biti udjelničar u investicijskom fondu.

Prednosti investicijskih fondova

Transparentnost

U svakom trenutku možete provjeriti cijenu udjela i strukturu ulaganja investicijskog fonda.

Dostupnost sredstava

Svoje udjele možete prodati fondu i sredstva će vam biti isplaćena unutar 7 radnih dana.

Ulaganje u eurima

Uložite svoje eure direktno u fond bez mijenjanja u kune i obrnuto.

Prinosi

Investicijski fondovi u prosjeku ostvaruju više prinose u odnosu na klasične oblike štednje, ali postoji i rizik negativnog prinosa.

Kako uplatiti u investicijski fond?

*Obratite pozornost postoji li vremenski presjek u danu kada će vam Društvo izdati udjele u fondu (npr. Erste Adriatic Bond ima cut off time u 14 sati, što znači da će se svi zahtjevi koji su zaprimljeni do tog vremena obrađivati idućeg radnog dana, a zahtjevi koje Društvo zaprimi nakon 14 sati obrađivat će se za dva radna dana)

Investicijski fondovi u George Storeu

 

George vam od sada omogućuje kupovinu investicijskih fondova. Zahtjevi za kupovinu podnose se u George Storeu kroz nekoliko klikova. Uz listu i dodatne informacije o fondovima, također vam je dostupan i grafički prikaz postojećih udjela u fondovima.

Erste investicijski fondovi

Kratkoročni obveznički fondovi

Kratkoročni obveznički fondovi imaju izrazito konzervativnu strategiju ulaganja s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine. Imovina fonda pretežito se ulaže u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, uz mogućnost izloženosti udjelima drugih investicijskih fondova (do 10%) u kratkom ili srednjem roku s ciljem ostvarivanja porasta vrijednosti cijene udjela fonda.

Obveznički fondovi

Obveznički fondovi su fondovi koji najvećim dijelom ili isključivo ulažu u obveznice. Obveznice najčešće nude redovite isplate kamata i isplatu uloženih sredstava po dospijeću. Cilj ulaganja je kontinuirani prihod na uložena sredstva.

Mješoviti fondovi

Fondovi koji ulažu u različite vrijednosne papire (npr. i obveznice i dionice) i druge investicijske fondove kombinirajući mogućnost povećanja dioničke izloženosti s prinosom obveznica. Mješoviti fondovi pružaju veću mogućnost fond managerima za upravljanje (manevriranje) kada su u pitanju investicije.

Dionički fondovi

Prilikom ulaganja u pojedine dionice i tvrtke potrebno je konstantno pratiti tržišna kretanja i aktivno upravljati vlastitim portfeljem. Mnogim ulagateljima takvo ulaganje predstavlja složen, dugotrajan proces koji iziskuje previše vremena. Dionički fondovi omogućuju vam ulaganje u mnoštvo pojedinačnih dionica koje su za vas odabrali profesionalni fond manageri. Takva široka diversifikacija ulaganja u više dionica smanjuje rizik koji prati ulaganje u pojedinačne dionice.

Fond fondova

Ulaganjem u fondove čija je imovina pretežito izložena drugim investicijskim fondovima i ostalim klasama imovine postiže se dodatna diversifikacija, što može umanjiti razinu izloženosti riziku.

Dogovorite sastanak s djelatnikom u poslovnici

Sami predložite termin i poslovnicu Erste banke u kojoj želite održati sastanak.

Naručite poziv

Naručite poziv i nazvat ćemo vas kada vam najviše odgovara.

Upravljajte investicijama online

Erste NetBanking idealan je alat za upravljanje vašim udjelima u investicijskim fondovima.

Pogledajte i: