Obveznice - dužnički vrijednosni papiri

Dugoročni dužnički vrijednosni papir kojim se izdavatelj obvezuje vlasniku, odnosno imatelju obveznice isplatiti glavnicu i kamate navedene u prospektu obveznice i to dinamikom naznačenoj u istoj (najčešće polugodišnji i godišnji kuponi). Izdavatelj obveznica može biti država, lokalna samouprava (municipalne obveznice), banke i tvrtke.

Investiranjem u obveznice klijent je izložen kreditnom riziku izdavatelja obveznica, promjeni kamatne stope, geopolitičkom riziku, deviznom riziku i riziku reinvestiranja.

Trebate više informacija? Kontaktirajte osobnog bankara za sva vaša pitanja.

Korisni linovi