Obveznice - dužnički vrijednosni papiri

Dugoročni dužnički vrijednosni papir kojim se izdavatelj obvezuje vlasniku, odnosno imatelju obveznice isplatiti glavnicu i kamate navedene u prospektu obveznice i to dinamikom naznačenoj u istoj (najčešće polugodišnji i godišnji kuponi). Izdavatelj obveznica može biti država, lokalna samouprava (municipalne obveznice), banke i tvrtke.

Investiranjem u obveznice klijent je izložen kreditnom riziku izdavatelja obveznica, promjeni kamatne stope, geopolitičkom riziku, deviznom riziku i riziku reinvestiranja.

Izdanje obveznica Erste banke Saznajte više
Dio ponude obveznica možete vidjeti na našem investicijskom portalu Investicijski portal

Trebate više informacija? Kontaktirajte osobnog bankara za sva vaša pitanja.

Korisni linovi