Medo Štedo

Svemirska štednja za male istraživače želja

  • započnite štednju uplatom već od 50 kuna
  • mogućnost dodatnih uplata
  • sudjelujte u nagradnom programu
  • darujte poklon-bon dragim mališanima

Kuna više vrijedi kada se štedi. Zna to i Medo Štedo i poziva vas na avanturu svemirske štednje koju možete započeti već od 50 kuna, uz mogućnost dodanih uplata i sudjelovanje u nagradnom programu. Ni svemir nije granica kad su vaše želje u pitanju. 

Medo Štedo lansirao se u avanturu svemirske štednje. Zvijezde, kometi i druga nebeska tijela nisu prepreka već izazov. Pridružite mu se na:

Ključne informacije

Više o Medo Štedo dječjoj štednji

Premija se obračunava po isteku oročenja na iznos ukupno obračunate kamate. Banka priznaje premiju ako su sredstva oročena do datuma dospijeća. 

Dokumentacija potrebna za ugovaranje Medo Štedo dječje štednje:

  • Izvod iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
  • Skrbnik treba i pravomoćno Rješenje Centra za socijalnu skrb da je imenovan skrbnikom
  • OIB djeteta i zastupnika (roditelja/skrbnika)

Dječju štednju Medo Štedo može ugovoriti roditelj (zakonski zastupnik/skrbnik) u bilo kojoj poslovnici.

Banka je obvezna obračunavati i uplaćivati porez i prirez na obračunatu kamatu i premiju na štednju svim klijentima rezidentima Republike Hrvatske. Porez na isplaćenu kamatu i premiju na štednju iznosi 10%, dok visina prireza ovisi o mjestu prebivališta ili boravišta klijenta.

Pravo na povrat naplaćenog poreza na kamatu na štednju maloljetnicima utvrđuje Ministarstvo financija, Porezna uprava na temelju provođenja posebnog postupka.

Detaljnije informacije dostupne su na web stranici Ministarstva financija, Porezna uprava. 

Saznajte što sve nudi Medo Štedo