Medo Štedo dječja štednja

  • započnite štednju uplatom već od 50 kuna
  • uplaćujte kad i koliko želite
  • mogućnost darivanja štednje dragim mališanima

Želite li svoje dijete, unuka, kumče ili drugog dragog mališana podučiti vrijednostima štednje, započnite ovu štednju s uplatom već od 50 kuna. Uplaćujte kad i koliko želite uz odabrani rok dospijeća kako bi dijete moglo ostvariti svoje zemaljske i izvanzemaljske planove! Pored redovne kamate na štednju, ostvarujete i atraktivnu dodatnu premiju na obračunatu kamatu do čak 15%. Odlučite li darovati štednju dragom mališanu, poklon bon zatražite u bilo kojoj poslovnici Erste banke.

Ključne informacije

Više o Medo Štedo dječjoj štednji

Kamatna stopa

Premija na kamatu

Minimalni početni ulog

Iznos dodatnih uplata

Minimalni rok oročenja

Valute štednje

 

do 2,00%

do 15,00%

50,00 kuna

kada i koliko želite

6 mjeseci i 1 dan

kune, euri ili dolari

HRK

preko 6 mj.

EUR

preko 6 mj

USD

preko 6 mj

2,00%

1,00%

0,50%

Rok oročenja

Premijska stopa

na rok preko  6 mjeseci

5%

na rok preko 12 mjeseci

10%

na rok preko 24 mjeseca

15%

Premija se obračunava po isteku oročenja na iznos ukupno obračunate kamate. Banka priznaje premiju ako su sredstva oročena do datuma dospijeća. 

Dokumentacija potrebna za ugovaranje Medo Štedo dječje štednje:

  • Izvod iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
  • Skrbnik treba i pravomoćno Rješenje Centra za socijalnu skrb da je imenovan skrbnikom
  • OIB djeteta i zastupnika (roditelja/skrbnika)

Dječju štednju Medo Štedo može ugovoriti roditelj (zakonski zastupnik/skrbnik) u bilo kojoj poslovnici, a osim navedene dokumentacije potrebno je priložiti i popunjenu pristupnicu.

Oblik aktivne štednje uz premiju.

Može se ugovoriti na ime djeteta do 18 godina starosti, državljana Republike Hrvatske, zastupanog po roditelju/skrbniku sukladno odredbama Obiteljskog zakona i drugih zakonskih akata. Roditelj/skrbnik može raspolagati sredstvima štednje na ime maloljetnog djeteta sukladno odredbama Obiteljskog zakona i drugih važećih propisa.

Minimalni iznos prve uplate je 50,00 HRK ili u istoj protuvrijednosti druge valute.

Minimalni rok oročenja je 6 mjeseci i jedan dan.

Maksimalni rok oročenja Medo Štedo dječje štednje je 36 mjeseci odnosno do datuma navršavanja 18-e godine života deponenta.

Valute štednje su HRK, EUR i USD.

Ako do prijevremenog prekida oročenja dolazi protekom 6 mjeseci i 1 dan:

- od prvog dana oročenja priznaje se ugovorena kamatna stopa bez premije
- od dana posljednjeg automatskog obnavljanja priznaje se redovna kamatna stopa sukladna Katalogu u trenutku automatskog obnavljanja bez premije.

Iz obračunate kamate i premije Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim propisima.

Za sve što nije posebno određeno primjenjuju se odredbe Aktivne štednje uz premiju.

Sve navedeno se primjenjuje na štednju rezidenata i nerezidenata, a za sve ostalo što nije navedeno primjenjuju se odredbe Općih uvjeta Erste&Steiermärkische Bank d.d. s građanima (izuzev odredbi koje reguliraju Kreditno poslovanje) i pozitivni propisi.
Posjetite medostedo.hr, poigrajte se s Medom i online zamijenite bodove za nagrade www.medostedo.hr

Saznajte što sve nudi Medo Štedo

1