Medo Štedo

Svemirska štednja za male istraživače želja

  • započnite štednju uplatom već od 50 kuna
  • mogućnost dodatnih uplata
  • sudjelujte u nagradnom programu
  • darujte poklon-bon dragim mališanima

Kuna više vrijedi kada se štedi. Zna to i Medo Štedo i poziva vas na avanturu svemirske štednje koju možete započeti već od 50 kuna, uz mogućnost dodanih uplata i sudjelovanje u nagradnom programu. Ni svemir nije granica kad su vaše želje u pitanju. 

Medo Štedo lansirao se u avanturu svemirske štednje. Zvijezde, kometi i druga nebeska tijela nisu prepreka već izazov. Pridružite mu se na:

Ključne informacije

Više o Medo Štedo dječjoj štednji

Kamatna stopa

Premija na kamatu

Minimalni početni ulog

Iznos dodatnih uplata

Minimalni rok oročenja

Valute štednje

 

do 1,00%

do 15,00%

50,00 kuna

kada i koliko želite

6 mjeseci i 1 dan

kune, euri ili dolari

HRK

preko 6 mj.

EUR

preko 6 mj

USD

preko 6 mj

1,00%

0,50%

0,50%

Rok oročenja

Premijska stopa

na rok preko  6 mjeseci

5%

na rok preko 12 mjeseci

10%

na rok preko 24 mjeseca

15%

Premija se obračunava po isteku oročenja na iznos ukupno obračunate kamate. Banka priznaje premiju ako su sredstva oročena do datuma dospijeća. 

Dokumentacija potrebna za ugovaranje Medo Štedo dječje štednje:

  • Izvod iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
  • Skrbnik treba i pravomoćno Rješenje Centra za socijalnu skrb da je imenovan skrbnikom
  • OIB djeteta i zastupnika (roditelja/skrbnika)

Dječju štednju Medo Štedo može ugovoriti roditelj (zakonski zastupnik/skrbnik) u bilo kojoj poslovnici.

Oblik aktivne štednje uz premiju.

Može se ugovoriti na ime djeteta do 18 godina starosti, državljana Republike Hrvatske, s prebivalištem u Hrvatskoj, zastupanog po roditelju/skrbniku sukladno odredbama Obiteljskog zakona i drugih zakonskih akata. Roditelj/skrbnik može raspolagati sredstvima štednje na ime maloljetnog djeteta sukladno odredbama Obiteljskog zakona i drugih važećih propisa.

Minimalni iznos prve uplate je 50,00 HRK ili u istoj protuvrijednosti druge valute.

Minimalni rok oročenja je 6 mjeseci i jedan dan.

Maksimalni rok oročenja Medo Štedo dječje štednje je 36 mjeseci odnosno do datuma navršavanja 18-e godine života deponenta.

Nakon što vlasnik Medo Štedo Dječje štednje postane punoljetan i time prijeđe dozvoljenu maksimalnu dob propisanu za Medo Štedo dječju štednju, štednja će se nastaviti automatski obnavljati, ali nakon automatskog obnavljanja obračunavat će se kamatna stopa sukladno važećem Izvatku iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe – štednja te se premija neće obračunavati. 

Valute štednje su HRK, EUR i USD.

Ako do prijevremenog prekida oročenja dolazi protekom 6 mjeseci i 1 dan:

- od prvog dana oročenja priznaje se ugovorena kamatna stopa bez premije
- od dana posljednjeg automatskog obnavljanja priznaje se redovna kamatna stopa sukladna Katalogu u trenutku automatskog obnavljanja bez premije.

Iz obračunate kamate i premije Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim propisima.

Za sve što nije posebno određeno primjenjuju se odredbe Aktivne štednje uz premiju.

Za sve ostalo što nije navedeno, primjenjuju se odredbe Aktivne štednje uz premiju, Općih uvjeta Erste&Steiermärkische Bank d.d. s građanima (izuzev odredbi koje reguliraju Kreditno poslovanje) te pozitivni propisi.

Banka je obvezna obračunavati i uplaćivati porez i prirez na obračunatu kamatu i premiju na štednju svim klijentima rezidentima Republike Hrvatske. Porez na isplaćenu kamatu i premiju na štednju iznosi 12%, dok visina prireza ovisi o mjestu prebivališta ili boravišta klijenta.

Pravo na povrat naplaćenog poreza na kamatu na štednju maloljetnicima utvrđuje Ministarstvo financija, Porezna uprava na temelju provođenja posebnog postupka.

Detaljnije informacije dostupne su na web stranici Ministarstva financija, Porezna uprava. 

Saznajte što sve nudi Medo Štedo