Rentna štednja

Odaberite štedjeti uz periodičnu isplatu kamate.

  • isplata kamate mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje
  • mogućnost odabira štednje u bilo kojoj valuti s tečajne liste Banke
  • ugovaranje NetBankingom, mBankingom, FonBankingom ili u poslovnici

Želite li odjednom uplatiti iznos koji želite štedjeti u određenom razdoblju, a isplatu kamate zaprimati u intervalima koje sami odaberete, odlučite se za ovaj oblik štednje. Osim povrata uložene glavnice po isteku roka oročenja, za vrijeme trajanja oročenja isplaćuje se pripadajuća kamata. 

Ključne informacije

Više o rentnoj štednji

Rok preko

1 mj.

12 mj.

24 mj.

36 mj. 48 mj. 60 mj.

Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva

0,02%

0,05%

0,05%

0,30% 0,30% 0,40%
Rok preko Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
1 mj. 0,02%
12 mj. 0,05%
24 mj. 0,05%
36 mj. 0,30%
48 mj. 0,30%
60 mj. 0,40%

Rok preko

1 mj.

12 mj.

24 mj.

36 mj. 48 mj. 60 mj.

Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva

0,02%

0,05%

0,05%

0,10% 0,10% 0,15%
Rok preko Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
1 mj. 0,02%
12 mj. 0,05%
24 mj. 0,05%
36 mj. 0,10%
48 mj. 0,10%
60 mj. 0,15%

Rok preko

1 mj.

12 mj.

24 mj.

Ugovaranje u poslovnicama i uslugama

on-line bankarstva

0,05%

0,20%

0,20%

Rok preko Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
1 mj. 0,05%
12 mj. 0,20%
24 mj. 0,20%

Rok preko

1 mj.

Ugovaranje u poslovnicama i uslugama

on-line bankarstva

0,05%

Rok preko Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
1 mj. 0,05%
Oblik štednje pri kojoj se kamata isplaćuje periodično.
Minimalni iznos potreban za ugovaranje štednje je 20.000,00 HRK odnosno protuvrijednost u odgovarajućoj valuti.
Minimalni rok oročenja Rentne štednje je 3 mjeseca i 1 dan.
Maksimalni rok oročenja je 60 mjeseci i jedan dan za HRK i EUR, te 36 mjeseci za USD i ostale valute. 
Štednje s ročnostima preko 36 mjeseci mogu se ugovoriti isključivo u poslovnicama Banke.
Interval isplate kamate može biti mjesečni, tromjesečni, polugodišnji ili godišnji. Kamata se isplaćuje na račun po viđenju i to na početku svakog kalendarskog razdoblja, čije trajanje se određuje intervalom isplate kamate, za prethodno obračunsko razdoblje, bez obzira na datum oročenja. Primjerice, kod tromjesečne isplate kamate datumi isplate kamate su 1. travanj, 1. srpanj, 1. listopad i 1. siječanj, počevši od prvog datuma koji nastupi nakon datuma ugovaranja oročenja te po isteku oročenja ukoliko se datum dospijeća razlikuje od navedenih datuma.
Kamatne stope na Rentnu štednju jednake su kamatnim stopama Standardne štednje, a sukladno iznosu i roku oročenja.
Prilikom prijevremenog prekida Rentne štednje, prethodno isplaćene kamate će se naplatiti iz glavnice  štednje.
Iz obračunate kamate Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim propisima.
Prilikom prijevremenog prekida Rentne štednje Banka će izvršiti ponovni obračun kamate po stopi ugovorenoj za prijevremeni prekid te za eventualno preplaćenu kamatu umanjiti iznos isplaćene glavnice. Banka pritom neće izvršiti povrat ustegnutog poreza i prireza po periodično isplaćenoj kamati.
Za sve što nije posebno određeno primjenjuju se odredbe Standardne štednje.
Banka dozvoljava mogućnost ugovoranja automatskog obnavljanja štednje bez prisustva klijenta pod uvjetima određenim Katalogom proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe važećem na dan isteka oročenja.
Sve navedeno se primjenjuje na štednju rezidenata i nerezidenata te za sve ostalo što nije navedeno primjenjuju se odredbe Općih uvjeta Erste&Steiermärkische Bank d.d. s građanima (izuzev odredbi koje reguliraju Kreditno poslovanje) i pozitivni propisi. 
Izračunajte prinos Kalkulator štednje

Već koristite NetBanking ili mBanking?

Ugovorite štednju odmah!

 

Imate li još pitanja?

Javite se našem prodajnom osoblju s punim povjerenjem. 

 

Pogledajte i ove proizvode