Standardna štednja

Jednokratno uplatite iznos za štednju bez uvjetovane namjene.

  • oročena štednja s jednokratnom uplatom
  • mogućnost odabira štednje u bilo kojoj valuti s tečajne liste Banke
  • ugovaranje NetBankingom, mBankingom, FonBankingom ili u poslovnici

Želite li sigurno štedjeti na određeno razdoblje uz jednokratnu uplatu iznosa i jednokratnu isplatu glavnice i kamate po isteku oročenja, odaberite standard među štednim proizvodima.

Ključne informacije

Više o Standardnoj štednji

Rok preko

1 mj.

12 mj.

24 mj.

36 mj. 48 mj. 60 mj.

Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva

0,02%

0,05%

0,05%

0,30% 0,30% 0,40%
Rok preko Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
1 mj. 0,02%
12 mj. 0,05%
24 mj. 0,05%
36 mj. 0,30%
48 mj. 0,30%
60 mj. 0,40%

Rok preko

1 mj.

12 mj.

24 mj.

36 mj. 48 mj. 60 mj.

Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva

0,02%

0,05%

0,05%

0,10% 0,10% 0,15%
Rok preko Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
1 mj. 0,02%
12 mj. 0,05%
24 mj. 0,05%
36 mj. 0,10%
48 mj. 0,10%
60 mj. 0,15%

Rok preko

1 mj.

12 mj.

24 mj.

Ugovaranje u poslovnicama i uslugama

on-line bankarstva

0,05%

0,20%

0,20%

Rok preko Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
1 mj. 0,05%
12 mj. 0,20%
24 mj. 0,20%

Rok preko

1 mj.

Ugovaranje u poslovnicama i uslugama

on-line bankarstva

0,05%

Rok preko Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
1 mj. 0,05%
Oročena štednja s jednokratnom uplatom bez uvjetovane namjene štednje.
Minimalni iznos potreban za ugovaranje Standardne štednje iznosi 700,00 HRK odnosno protuvrijednost u odgovarajućoj valuti.
Kamatne stope za ovaj oblik štednje su fiksne i izražene u postotnom iznosu na godišnjoj razini.
Minimalni rok oročenja je 1 mjesec i jedan dan.
Maksimalni rok oročenja je 60 mjeseci i jedan dan za HRK i EUR, te 36 mjeseci za USD i ostale valute. 
Štednje s ročnostima preko 36 mjeseci mogu se ugovoriti isključivo u poslovnicama Banke.
Kamata se obračunava prema konformnoj metodi uz primjenu složenog dekurzivnog kamatnog računa na bazi stvarnog broja dana.
U slučaju prijevremenog prekida oročenja Banka na cijeli iznos štednje primjenjuje kamatne stope štednje po viđenju (za štedne knjižice) važeće na dan prijevremenog prekida oročenja.
Iz obračunate kamate Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim propisima.
Banka dozvoljava mogućnost ugovoranja automatskog obnavljanja štednje bez prisustva klijenta pod uvjetima određenim Katalogom proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe važećem na dan isteka oročenja.
Sve navedeno se primjenjuje na štednju rezidenata i nerezidenata te za sve ostalo što nije navedeno primjenjuju se odredbe Općih uvjeta Erste&Steiermärkische Bank d.d. s građanima (izuzev odredbi koje reguliraju Kreditno poslovanje) i pozitivni propisi. 
Izračunajte prinos Kalkulator štednje

Već koristite NetBanking ili mBanking?

Ugovorite štednju odmah!

 

Imate li još pitanja?

Javite se našem prodajnom osoblju s punim povjerenjem. 

 

Pogledajte i ove proizvode