Obveznice

Upis obveznica ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. dospijeća 2026. godine

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. (dalje u tekstu: Banka) objavila je 1. lipnja kao izdavatelj obveznica Javni poziv ulagateljima na upis obveznica. Javni poziv odnosi se na javnu ponudu dužničkih vrijednosnih papira (preferred senior obveznica) s fiksnom kamatnom stopom uz godišnju isplatu kamata te dospijećem 2026. godine, ISIN oznake HRRIBAO266A2 (dalje u tekstu: Obveznice). Osnovni su uvjeti izdanja Obveznica navedeni u Javnom pozivu i Konačnim uvjetima, koji su dostupni u nastavku teksta.

Banka je objavila i druge dokumente u skladu s Javnim pozivom, koji sadrže podatke o svim uvjetima ponude te rizicima ulaganja u dužničke vrijednosne papire. Obveznice će biti moguće upisati od 1. lipnja 2023. od 10 sati do 16. lipnja 2023. do 15 sati u odabranim poslovnicama.

Program izdanja obveznica ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Registracijski dokument

Dopuna

Dokumenti koji sadrže informacije uključene upućivanjem

Obavijesti o vrijednosnim papirima

Izdane obveznice u okviru Programa

Ostale obveznice Erste&Steiermärkische Bank d.d.