Prodaja potraživanja Erste& Steiermärkische Bank d.d.

1. Vjerovnik Erste&Steiermärkische Bank d.d. oglašava prodaju sljedećih potraživanja:

R. br.

Dužnik

Iznos potraživanja

Dani

kašnjenja

Osiguranje

Postupak protiv

vjerovnika

Napomena

1.

Pravna osoba 1

Pravna osoba 2

EUR 2.250.000,00-

1807

Založno pravo na:

- skladišnom prostoru površine 2757m2 u Stupniku (Grad Zagreb) u vlasništvu Pravne osobe 1

 

- skladišno-uredskom prostoru površine 3338m2 u Stupniku (Grad Zagreb) u vlasništvu Pravne osobe 2

NE

Nad Pravnom osobom 1 i Pravnom osobom 2 otvoren je stečajni postupak.

2. Zainteresirane osobe dužne su u roku od 8 dana od objave oglasa izraziti svoj interes pisanim putem na sljedeću email adresu prodaja_potraživanja@erstebank.com.

3. Prilikom prijave potrebno je navesti:
- Ime i prezime/tvrtku potencijalnog kupca potraživanja
- Redni broj pod kojim se u oglasu vodi potraživanje za koje kupac iskazuje interes
- Naznaku da li potencijalni kupac namjerava cijenu platiti vlastitim sredstvima
- Izjavu kojom potencijalni kojom potvrđuje da je upoznat s obvezama kupca iz Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke, Narodne novine br. 127/2014
- zatražiti dostavu obrasca Ugovora o povjerljivosti potpisan od strane potencijalnog kupca.

4. Po zaprimanju prijava ,a nakon dostave potpisanog Ugovora o povjerljivosti od strane potencijalnog kupca Vjerovnik će pozvati potencijalne kupce kojima će omogućiti da izvrše dubinsku provjeru (due diligence) dokumentacije koja se odnosi na potraživanja koja su predmet prodaje u trajanju od 7 dana.

5. Po isteku razdoblja za dubinsku provjeru, potencijalni kupac će dati obvezujuću ponudu Vjerovniku.

6. Važna napomena – ponude u kojima potencijalni kupac izrijekom ne prihvati:
- poštivati obveze iz Odluke i
- preuzeti svu odgovornost i rizik za ishod postupaka koje dužnici i druge povezane osobe tih dužnika vode protiv vjerovnika
- dati valjani dokaz o raspoloživosti sredstava za kupnju potraživanja koji će, prema isključivoj procjeni vjerovnika, vjerovnik smatrati zadovoljavajućim za potrebe kupoprodaje potraživanja
vjerovnik će odbiti.

7. Vjerovnik pridržava pravo u bilo kojem trenutku bez davanja obrazloženja odustati od prodaje potraživanja, odbiti bilo koju ili sve ponude za bilo koje potraživanje iz ovog oglasa.

8. Potencijalni kupci trebaju se javiti:
Erste & Steiermaerksiche Bank d.d.
Dejan Dajić
Tel. 072 37 1606
email: prodaja_potrazivanja@erstebank.com