1. Vjerovnik Erste&Steiermärkische Bank d.d. oglašava prodaju sljedećih potraživanja:

R. br.

Dužnik

Iznos potraživanja

Dani kašnjenja

Osiguranje

Postupak protiv vjerovnika

Napomena

1.

Pravna osoba

EUR 9.528.743,03

1509

Založno pravo na:

- građevinskom zemljištu površine 41.805 m2 smještenom u sjeveroistočnom dijelu Opatijske rivijere

 

Na predmetnoj lokaciji predviđena je izgradnja višenamjenskog kompleksa: Trgovačkih sadržaja – na etažama prizemlja i 1. kata, Hotela na etažama 2. i 3. kata, Ugostiteljskih sadržaja – na etažama 1. kata (unutar trgovačkog dijela) i 4. kata, Zabavnih sadržaja (casino, disco) – na etaži 4. kata, Medicinskog centra – na etaži 2. kata, Konferencijskog centra – na etaži 3. kata, Uredski prostori – na etažama 3. i 4. kata, Javne garaže – na etažama podruma, 2., 3. i 4. kata, što predstavlja 51% GBP-a građevine, te ostalih pratećih gospodarskih i tehničkih prostora.

NE

Nad Dužnikom je podnesen prijedlog za pokretanja stečajnog postupka

 

 

 

 

 

 

 

2. Zainteresirane osobe dužne su u roku od 8 dana od objave oglasa izraziti svoj interes pisanim putem na sljedeću email adresu prodaja_potraživanja@erstebank.com.
 

3. Prilikom prijave potrebno je navesti:

 • Ime i prezime/tvrtku potencijalnog kupca potraživanja
 • Redni broj pod kojim se u oglasu vodi potraživanje za koje kupac iskazuje interes
 • Naznaku da li potencijalni kupac namjerava cijenu platiti vlastitim sredstvima
 • Izjavu kojom potencijalni kojom potvrđuje da je upoznat s obvezama kupca iz Odluke o
  kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke, Narodne novine br. 127/2014
 • Zatražiti dostavu obrasca Ugovora o povjerljivosti potpisan od strane potencijalnog
  kupca.

4. Po zaprimanju prijava ,a nakon dostave potpisanog Ugovora o povjerljivosti od strane potencijalnog kupca Vjerovnik će pozvati potencijalne kupce kojima će omogućiti da izvrše dubinsku provjeru (due diligence) dokumentacije koja se odnosi na potraživanja koja su predmet prodaje u trajanju od 7 dana.


5. Po isteku razdoblja za dubinsku provjeru, potencijalni kupac će dati obvezujuću ponudu Vjerovniku.
   
6. Važna napomena – ponude u kojima potencijalni kupac izrijekom ne prihvati:

 • poštivati obveze iz Odluke i
 • preuzeti svu odgovornost i rizik za ishod postupaka koje dužnici i druge povezane osobe tih dužnika vode protiv vjerovnika
 • dati valjani dokaz o raspoloživosti sredstava za kupnju potraživanja koji će, prema isključivoj procjeni vjerovnika, vjerovnik smatrati zadovoljavajućim za potrebe kupoprodaje potraživanja vjerovnik će odbiti.

 
7. Vjerovnik pridržava pravo u bilo kojem trenutku bez davanja obrazloženja odustati od prodaje potraživanja, odbiti bilo koju ili sve ponude za bilo koje potraživanje iz ovog oglasa.
 
8. Potencijalni kupci trebaju se javiti:
Erste & Steiermaerksiche Bank d.d.
Dejan Dajić
Tel. 072 37 1606
email: prodaja_potrazivanja@erstebank.com