Uprava

Christoph Schoefboeck

Nakon što je nekoliko godina, od 2011., proveo na funkciji člana Uprave zaduženog za rizike (CRO - Chief Risk Officer), Christoph Schoefboeck je 1. svibnja 2015. godine imenovan predsjednikom Uprave Erste banke.

Prije dolaska u Erste banku Christoph Schoefboeck ostvario je međunarodnu karijeru te  višegodišnje iskustvo na različitim upravljačkim pozicijama. Između ostalog, obnašao je dužnost COO-a (Chief Operating Officer) i člana uprave ZAO Raiffaisenbanke u Moskvi, gdje je bio zadužen za sve operativne i IT aktivnosti banke, kao i za unutarnju organizaciju banke. U razdoblju od 2003. do 2006. bio je CRO (Chief Risk Officer) i COO (Chief Operating Officer) u HVB Splitskoj banci u Hrvatskoj, a od 2002. do 2003. bio je prokurist i član Uprave HVB Croatia d.d. Prije toga obnašao je managerske funkcije u International Moscow Bank i Bank Austria Creditanstalt Russia.

Doktorirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Bečkog sveučilišta, gdje je također koordinirao velike istraživačke projekte. Završio je brojne programe usavršavanja managera u Švicarskoj, Velikoj Britaniji i SAD. Osim materinjeg, njemačkog jezika, Schoefboeck tečno govori hrvatski, engleski i ruski.

Zaduženja: Sektor upravljanja rizicima, Sektor upravljanja kreditnim rizikom tvrtki, Sektor naplate i upravljanja lošim plasmanima, Sektor pravnih poslova, Sektor za usklađenost, Sektor korporativne sigurnosti, Sektor ljudskih potencijala, Ured korporativnih komunikacija, Ured za ekonomska istraživanja.

Borislav Centner

Borislav Centner diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je položio brokerski i stručni bankarski ispit. Na području dugoročnog financiranja još se stručno usavršavao kod AIB International Consultants u Dublinu u Irskoj.

Karijeru započinje 1990. kad se zapošljava u Trgovačkoj banci Zagreb kao viši financijski službenik. U razdoblju od 1992.-1995. najprije je direktor Sektora, a potom i direktor Direkcije gospodarstva Trgovačke banke. U razdoblju od 1995.-2000. godine je član Uprave Trgovačke banke Zagreb, odnosno u razdoblju od 2000.-2003. godine je član Uprave Erste&Steiermärkische Bank d.d. Zagreb koja je nastala spajanjem Trgovačke, Čakovačke i Bjelovarske banke.Spajanjem Erste&Steiermärkische Bank d.d. Zagreb i Riječke banke d.d. Rijeka tijekom 2003. godine postaje član Uprave fuzionirane Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, treće banke po veličini na hrvatskom tržištu.

Zaduženja: Sektor gospodarstva, Sektor velikih korporativnih klijenata, Sektor financijskih tržišta

Martin Hornig

Martin Hornig diplomirao je ekonomiju na Sveučilištu u Beču, nakon čega je pet godina radio kao konzultant menadžmenta. Od 1998. radi za Erste Group gdje obnaša funkciju člana Uprave u nekoliko podružnica.

2014. postaje član Uprave Erste & Steiermaerkische Banka d.d. zadužen za IT & Operacije.

Zaduženja: IT & Operacije

Slađana Jagar

Slađana Jagar diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Karijeru je započela 1990. godine u Trgovačkoj banci u Zagrebu.

U razdoblju od 1990. 2000. godine bila je direktor Službe računovodstva, odnosno direktor Službe unutarnje kontrole te potom i članica Uprave Trgovačke banke Zagreb, pri čemu je bila zadužena za platni promet, analizu i kontrolu te IT.

U razdoblju od 2000.-2002. bila je direktor Službe unutarnje kontrole Erste&Steiermärkische Bank d.d. Zagreb. Nakon kupnje Riječke banke od strane Erste Bank, tijekom godinu dana (2002.-2003.) bila je član Uprave Riječke banke d.d.. Spajanjem Erste&Steiermärkische Bank d.d. Zagreb i Riječke banke d.d. Rijeka postaje članom Uprave fuzionirane Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, treće banke po veličini na hrvatskom tržištu.

Zaduženja: Sektor računovodstva i kontrolinga, Sektor upravljanja aktivom i pasivom, Sektor unutarnje revizije. 

Zdenko Matak

Zdenko Matak diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a karijeru je započeo 1989. godine u IT odjelu Bjelovarske banke. U razdoblju od 1999. do 2004. godine obnašao je nekoliko rukovodećih funkcija u Sektoru građanstva Bjelovarske i Erste banke. Od 2004., do imenovanja u Upravu, bio je na čelu Sektora građanstva Erste banke.

Zaduženja: Sektor građanstva, Sektor direktnih kanala, Sektor marketinga.

Nadzorni odbor

  • Willibald Cernko, predsjednik Nadzornog odbora
  • Georg Bucher, potpredsjednik Nadzornog odbora
  • Walburga Seidl, član Nadzornog odbora
  • Hannes Frotzbacher, član Nadzornog odbora
  • Ingo Bleier, član Nadzornog odbora
  • Judit Ágnes Havasi, član Nadzornog odbora
  • Nikolai Leo De Arnoldi, član Nadzornog odbora