Što je otplatni obrok?

Otplatni obrok koristi se kod načina otplate kredita ugovorenog uz ostatak vrijednosti. Otplatni obrok sastoji se od iznosa anuiteta izračunatog na dio iznosa glavnice za koju je ugovorena anuitetska otplata i ugovorne kamate na preostali dio iznosa glavnice koja predstavlja ostatak vrijednosti. Dio glavnice koja predstavlja ostatak vrijednosti dospijeva i vraća se jednokratno s dospijećem posljednjeg obroka.