Informacije o postupanju nakon smrti klijenta

Gubitak člana obitelji teško je razdoblje u kojem Vam ovim pregledom i informacijama želimo olakšati i pojednostaviti suradnju s Erste bankom.

Punomoći, zastupništva i skrbništva prestaju smrću klijenta

Informacije o poslovnom odnosu, nakon saznanja da je klijent preminuo, Banka je dužna dati isključivo nadležnom sudu u ostavinskom postupku, javnom bilježniku određenom od nadležnog suda za vođenje ostavinskog postupka, nasljedniku navedenom na pravomoćnom Rješenju o nasljeđivanju.

Prije ostavinske rasprave

Pri dolasku u poslovnicu potrebno je dostaviti jedan od sljedećih dokumenata: smrtni list, izvod iz matice umrlih ili pravomoćno Rješenje suda kojim se nestala osoba proglašava umrlom.

Nakon ostavinske rasprave

Nasljednici mogu doći pojedinačno ili zajedno u poslovnicu Banke s pravomoćnim Rješenjem o nasljeđivanju gdje pojedinačno potpisuju zahtjev za postupanjem Banke. Predočenjem pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju, pokreće se interna procedura zatvaranja svih računa pokojnika. Nasljednici dostavljaju i ostalu ugovornu dokumentaciju koja glasi na ime pokojnika: ugovore o oročenju, transakcijskom računu, sefu, dodatke ugovorima, kartice Banke, štednu knjižicu.

Rješenje o nasljeđivanju mora biti pravomoćno kako bi Banka mogla postupiti po istome, u suprotnom se nasljednik mora obratiti nadležnom sudu ili javnom bilježniku koji je vodio ostavinsku raspravu i koji će Rješenje proglasiti pravomoćnim, na način da će staviti potvrdu pravomoćnosti na izvornik rješenja o nasljeđivanju.

Nasljednik može imenovati i opunomoćenika za podnošenje zahtjeva za postupanje Banke. Sve radnje koje opunomoćenik smije obavljati moraju biti točno navedene u specijalnoj punomoći, ovjerenoj od javnog bilježnika.

Ako postoje otvorena dugovanja prema Banci

Zakon o nasljeđivanju propisuje da nasljednici odgovaraju za ostaviteljeve dugove. Ako ima više nasljednika, oni odgovaraju solidarno, ali svaki samo do visine imovine koju je naslijedio. Nasljednici se trebaju javiti financijskom savjetniku za građane u bilo kojoj poslovnici Banke kako bi regulirali navedeno.

Ako je nasljednik maloljetna osoba ili osoba pod skrbništvom

Maloljetnog nasljednika zastupa zakonski zastupnik ili njegov skrbnik. U slučaju da je riječ o skrbniku, kojem se odobrava raspolaganje sredstvima, potrebno je predočiti odobrenje Centra za socijalnu skrb.

Sredstva se isplaćuju sukladno Rješenju o nasljeđivanju na račune maloljetnika (kunski tekući ili devizni račun, oročena štednja (kunska ili devizna) ili dječja štednja).

Za sva dodatna pitanja i potrebnu pomoć molimo da kontaktirate Banku na e-mail adresu erstebank@erstebank.hr, besplatni info-telefon 0800 7890, 0-24 sata, sve dane osim blagdana ili direktno financijskom savjetniku za građane u najbližoj poslovnici
Banke.