Valutni swap - FX swap

Valutni swap ili zamjena valuta je ugovor dviju strana o razmjeni iznosa u različitim valutama po unaprijed ugovorenim tečajevima. U stvarnosti predstavlja dvije transakcije od kojih je jedna FX spot - kupnja (prodaja), a druga FX forward - prodaja (kupnja) strane valute. Tečaj kupoprodaje u budućnosti određuje se na identičan način kao i kod FX Forwarda.

Dokumenti sa ključnim informacijama

Kontakt

Posjetite Investicijski portal Erste Group Bank AG i saznajte najnovije informacije o kretanjima na financijskim tržištima.

Možda vas zanima i: