Računi i fiskalizacija

Fiskalizacija

Zašto fiskalizacija?

Pomoću fiskalizacije nastoji se osigurati da se svi ostvareni prometi u gotovini stvarno i evidentiraju u poslovnim knjigama poduzetnika.

Obveznikom fiskalizacije smatraju se:

 • fizičke osobe obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti i
 • pravne i fizičke osobe koje se smatraju obveznicima poreza na dobit

Pojedine djelatnosti oslobođene su fiskalizacije, kao na primjer (provjerite pravila za svoju djelatnost!):

 • prodaja u kojoj se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica
 • prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na vlastitom OPG-u izravno krajnjem potrošaču u objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo i otvorenim prostorima
 • prodaja karata ili žetona za cestovni lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu u skladu s odlukama jedinica lokalne samouprave te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu i
 • provođenje zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge)

 

Obveznike fiskalizacije možemo podijeliti u dvije temeljne skupine:

Ako spadate u ovu skupinu, trebate:

 • donijeti interni akt (popis poslovnih prostora, radno vrijeme poslovnih prostora, oznaka operatora na naplatnom uređaju, numerički slijed računa), koji se zadržava u prostorijama društva i ne dostavlja se Poreznoj upravi
 • prilagoditi izlazne račune (moraju sadržavati obvezne elemente prema zakonu o fiskalizaciji i PDV-u)
 • nabaviti i istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa za svako prodajno mjesto (naljepnica "Bez računa se ne računa")
 • donijeti interni akt o visini blagajničkog maksimuma, a
 • obveznici fiskalizacije koji nikada nemaju naplatu u gotovini ne moraju nabavljati FINA-in certifikat, imati uspostavljenu vezu s Poreznom upravom, elektronički slati račune na ovjeru, imati knjigu uvezanih računa te ne moraju na računima iskazivati JIR i zaštitni kôd
Ako spadate u ovu skupinu, trebate:
 • donijeti interni akt (popis poslovnih prostora, radno vrijeme poslovnih prostora, oznaka operatora na naplatnom uređaju, numerički slijed računa), koji se zadržava u prostorijama društva i ne dostavlja se Poreznoj upravi
 • prilagoditi račune
 • nabaviti i istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa za svako prodajno mjesto
 • dostaviti podatke o poslovnim prostorima Poreznoj upravi
 • fiskalizirati izdane račune s Poreznom upravom
 • osigurati kontinuitet poslovanja u slučaju prekida veze s Poreznom upravom ili fizičkog kvara naplatnog uređaja (primjerice, nestanak struje, problemi s internetom)
 • nabaviti knjigu uvezanih računa te
 • donijeti interni akt o visini blagajničkog maksimuma.

Od 1.1.2021. na gotovinskim računima obavezan je QR kod.

Bez obzira kojoj skupini pripadate, svaki obveznik fiskalizacije mora donijeti interni akt u kojem treba:

 • opisati vlastito pravilo numeriranja izlaznih računa
 • popisati sve poslovne prostore i oznake tih poslovnih prostora
 • naznačiti radno vrijeme poslovnih prostora i
 • povezati OIB i oznaku operatora po svakom naplatnom uređaju.