Računi i fiskalizacija

Fiskalizacija

Zašto fiskalizacija?

Pomoću fiskalizacije nastoji se osigurati da se svi ostvareni prometi u gotovini stvarno i evidentiraju u poslovnim knjigama poduzetnika.

Obveznikom fiskalizacije smatraju se:

  • fizičke osobe obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti i
  • pravne i fizičke osobe koje se smatraju obveznicima poreza na dobit

Pojedine djelatnosti oslobođene su fiskalizacije, kao na primjer (provjerite pravila za svoju djelatnost!):

  • prodaja u kojoj se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica
  • prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na vlastitom OPG-u izravno krajnjem potrošaču u objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo i otvorenim prostorima
  • prodaja karata ili žetona za cestovni lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu u skladu s odlukama jedinica lokalne samouprave te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu i
  • provođenje zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge)

 

Obveznike fiskalizacije možemo podijeliti u dvije temeljne skupine:

Bez obzira kojoj skupini pripadate, svaki obveznik fiskalizacije mora donijeti interni akt u kojem treba:

  • opisati vlastito pravilo numeriranja izlaznih računa
  • popisati sve poslovne prostore i oznake tih poslovnih prostora
  • naznačiti radno vrijeme poslovnih prostora i
  • povezati OIB i oznaku operatora po svakom naplatnom uređaju.