Kvalitetna i transparentna komunikacija s medijima naš je prioritet.

ESB grupa je u prvoj polovici 2016. ostvarila kvalitetne financijske rezultate. 

Erste banka je u prvoj polovici 2016. zabilježila rastuće trendove novog kreditiranja. 

Rastući trend digitalizacije očitovao se i u sve većem korištenju online kanala banke.

ESB grupa u Hrvatskoj ostvarila kvalitetne financijske rezultate u prvoj polovici 2016.

„Ostvareni financijski rezultat u prvoj polovici 2016. godine potvrđuje kvalitetu, ispravnost i održivost poslovnog modela ESB grupe u Hrvatskoj. Stabilnost operativnog poslovanja, odgovorno upravljanje politikama rizika, rastući trend novih plasmana i korištenja digitalnih kanala banke, dodatno učvršćuju našu poziciju na hrvatskom bankarskom tržištu i stvaraju snažne temelje za dugoročni poslovni uspjeh. Svojim klijentima želimo i dalje biti pouzdan partner u realizaciji njihovih financijskih potreba i poslovnih planova, uz istovremeni snažni fokus na daljnju digitalizaciju poslovanja“, naglasio je Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste&Steiermärkische Bank d.d. komentirajući poslovni rezultat u prvoj polovici godine.

UKRATKO

ESB grupa* je u prvoj polovici 2016. ostvarila kvalitetne financijske rezultate. Neto dobit iznosila je 608,4 milijuna kuna, u odnosu na 200,3 milijuna kuna u istom razdoblju 2015. Najznačajniji utjecaj na njezino povećanje imali su niži troškovi rezervacija, stabilan i blagorastući trend operativnog rezultata te jednokratni učinci prodaje udjela u društvu VISA Europe Limited, u iznosu od 74,9 milijuna kuna. Ukupna aktiva ESB grupe krajem lipnja 2016. iznosila je 65,6 milijardi kuna, što je 3,9% manje u odnosu na kraj prosinca 2015., kada je iznosila 68,2 milijarde kuna. Ukupni krediti na dan 30.6.2016. iznosili su 42,5 milijardi kuna, što je 6,1% manje u odnosu na 31.12.2015., kada su iznosili 45,2 milijarde kuna. Ukupni depoziti grupe krajem lipnja 2016. iznosili su 44,0 milijarde kuna, što je 4,3% manje u odnosu na 31.12.2015., kada su iznosili 45,9 milijardi kuna.

Prema nekonsolidiranom financijskom izvještaju, koji obuhvaća rezultate Erste&Steiermärkische Bank d.d. bez ovisnih društava, neto dobit u prvoj polovici 2016. iznosila je 425,0 milijuna kuna, u odnosu na 82,0 milijuna kuna u istom razdoblju 2015. Ukupna aktiva banke krajem lipnja 2016. iznosila je 56,4 milijarde kuna, odnosno 4,4% manje u odnosu na kraj 2015., kada je iznosila 59,0 milijardi kuna. Ukupni krediti na dan 30.6.2016. iznosili su 34,9 milijardi kuna, 6,7% manje u odnosu na 37,5 milijardi kuna krajem prosinca 2015., što je djelomično posljedica učinaka konverzije CHF kredita, odnosno umanjenja glavnice kredita nakon provedene konverzije. Ukupni depoziti krajem lipnja 2016. iznosili su 42,5 milijardi kuna, odnosno 3,6% manje u odnosu na 31.12.2015. kada su iznosili 44,2 milijarde kuna. Međutim, depoziti stanovništva zadržali su stabilan trend laganog rasta, s 25,0 milijardi kuna krajem prošle godine, na 25,1 milijardu kuna krajem lipnja 2016.  

Općenito, Erste banka je u prvoj polovici 2016. zabilježila rastuće trendove novog kreditiranja. Primjerice, u segmentu poslovanja s građanstvom, koji uključuje i mikro poduzeća, ostvaren je rast novih plasmana za oko 20%, s oko 1,5 milijardi kuna u prvoj polovici 2015., na oko 1,8 milijardi kuna u istom razdoblju ove godine. Pritom je u segmentu stambenih i adaptacijskih kredita građanima ostvaren porast za gotovo 80%, s oko 151,7 milijuna kuna novih plasmana u prvih šest mjeseci 2015., na 272,3 milijuna kuna u istom razdoblju ove godine. Rastući trend digitalizacije očitovao se i u sve većem korištenju online kanala banke. Primjerice, udio gotovinskih kredita koji su realizirani putem online zahtjeva u prvoj polovici 2016. iznosio je 34% prema broju, odnosno 47% prema volumenu. Kod stambenih kredita, taj je udio iznosio 18% prema broju, odnosno 16% prema volumenu. U poslovanju s gospodarstvom također su zabilježeni pozitivni trendovi, što odražava povoljnije okruženje za poslovne subjekte te veću potražnju u segmentu investicijskog kreditiranja. Erste banka je u tom segmentu ostvarila porast novih plasmana od oko 18%, s 2,1 milijardu kuna u prvih šest mjeseci 2015., na oko 2,5 milijardi kuna u istom razdoblju ove godine.

Zauzevši stav da se u Hrvatskoj polako razvija adekvatno tržišno okruženje te stvaraju uvjeti koji pogoduju kvalitetnijoj afirmaciji opcije prodaje problematičnih potraživanja u bankarskom sektoru, Erste banka odlučila je iskoristiti navedenu mogućnost te, slijedeći poslovnu praksu koja je uobičajena u mnogim zemljama Europske unije, uključujući i tržišta na kojima posluje međunarodna Erste grupa, zainteresiranim kompanijama ponuditi selektirani dio svojih problematičnih potraživanja. Pri tome je bitno naglasiti da je riječ isključivo o renomiranim i etabliranim kompanijama koje su se pojavile kao kupci takvih potraživanja. Cilj takve odluke bio je, s jedne strane, smanjivanje udjela NPL plasmana u ukupnom kreditnom portfelju, koji je tako za banku krajem lipnja 2016. iznosio 12,4% (31.12.2015. iznosio je 14,9%), ali i fokusiranje na nove prilike za kreditiranje kvalitetnih projekata na tržištu u još većoj mjeri.

OČEKIVANJA

Najvažniji preduvjet zadržavanja pravca oporavka hrvatskog gospodarstva u 2016., svakako je stabilnost političkog i pravnog okvira bez kojeg nema povjerenja investitora, rasta investicija i razvoja realne ekonomije. Banke u Hrvatskoj mogu i žele financijski pratiti pozitivne inicijative i kvalitetne projekte privatnog sektora, koji mora postati generator gospodarskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta. Fokus banaka pritom primarno treba biti na klijentu i njegovim potrebama, uz minimalnu razinu državnih intervencija i smanjenje novih regulatornih zahtjeva.

Erste banka će i u idućem razdoblju nastaviti pratiti financijske potrebe građana, a intenzivan fokus i dalje će biti na poduzetničkom bankarstvu, kao i na praćenju svih kvalitetnih projekata koji općenito potiču razvoj realnog sektora i rast zaposlenosti. Kroz partnerski odnos s klijentima, otvorenu komunikaciju i razumijevanje međusobnih potreba, Erste banka želi nastaviti graditi poslovni uspjeh te na taj način dati adekvatan doprinos rastu i razvoju hrvatskog gospodarstva u cjelini, s ciljem realizacije svih njegovih potencijala. Banka želi imati aktivnu ulogu u dostizanju tih ciljeva, koji će doprinijeti i poboljšanju ukupne kvalitete života svih građana Hrvatske.

̽ Konsolidirani financijski izvještaj ESB grupe uključuje, osim Erste&Steiermärkische Bank d.d., i sljedeća ovisna društva: Erste Nekretnine d.o.o., Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o, Erste Bank a.d., Podgorica, Erste Card Club grupu, Erste Factoring d.o.o., Erste Group IT HR d.o.o. i Izbor Nekretnina d.o.o.

Objave za medije

Sponzorstva i donacije Erste banka raspisala natječaj za 13. izdanje Erste fragmenata Više
2017.02.23
Proizvodi i usluge Više od 100.000 klijenata Erste banke koristi mobilno bankarstvo Više
2017.01.26
Proizvodi i usluge Erste Asset Management osnovao dva nova fonda Više
2017.01.18
Proizvodi i usluge Erste banka smanjila kamatne stope na stambene kredite u eurima i kunama Više
2017.01.17
Ostalo Erste Card Club d.o.o. preuzima Diners Club International® franšize u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori Više
2016.11.23
Komentari i analize Studija o štednji Više
2016.10.27
Proizvodi i usluge Erste Plavi prvi ponudio digitalni zahtjev za učlanjenje Pročitajte više
2016.09.19
stock  graphy on screen
Financijska izvješća Erste Adriatic Bond premašio milijardu kuna imovine Pročitajte više
2016.09.07
Sponzorstva i donacije Erste banka uručila donacije u povodu otvorenja poslovnice u Krapini Pročitajte više
2016.09.05
Businessman laying with paint swatches
Kadrovske promjene Novoimenovane digitalne snage Erste banke Pročitajte više
2016.08.12

#

Erste banka YouTube kanal

Pogledajte sve reklamne kampanje Erste banke kao i ostale edukativne video materijale koji se nalaze na našem YouTube kanalu.
 

Erste banka Facebook stranica


Na Facebook stranici Erste banke možete naći puno korisnih informacija, razno-raznih pogodnosti i komunicirati s našom podrškom.