Prigovori

Informacije o načinu podnošenja prigovora

Smatrate li da vam je u poslovnom odnosu s Erste bankom povrijeđeno neko pravo, predlažemo da spornu situaciju pokušate ponajprije riješiti u izravnom usmenom obraćanju našim djelatnicima. U većini slučajeva na taj način sporna situacija može biti riješena brzo i jednostavno, na obostrano zadovoljstvo.

Ako vam ovaj prijedlog ne odgovara ili ni nakon razgovora sporna situacija nije riješena, možete podnijeti pisani prigovor.

Kako možete podnijeti pisani prigovor?

Naznačite u naslovu dopisa da je riječ o prigovoru i dostavite ga na neki od sljedećih načina:

E-mail

Pošaljite nam e-mail na adresu vasemisljenje@erstebank.hr

Poslovnica

Pisani prigovor predajte djelatniku u poslovnici, koji će napismeno potvrditi njegov primitak.

Pismo

Pošaljite pismo na adrese:

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka

ili

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Služba za upravljanje kvalitetom usluge
Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb

 

Izuzev gore navedenih načina, u slučaju da imate prigovor ili ste zabilježili neovlaštene transakcije po debitnim karticama Erste banke, za pokretanje reklamacijskog postupka potrebno je ispuniti i potpisati obrazac u kojem ćete specificirati neovlaštene transakcije. Molimo da ispunjeni i potpisani Obrazac za prigovore po kartičnim transakcijama predate u originalu u bilo kojoj poslovnici Erste banke.  

Postupak podnošenja prigovora reguliran je Općim uvjetima Erste banke, koji se primjenjuju na predmetni poslovni odnos.
 

Smjernice za podnošenje prigovora

Prigovor treba sadržavati detaljan opis događaja/situacije (sve činjenice i okolnosti uz navođenje relevantnih datuma) te, ako je to moguće, dokaz iz kojeg proizlazi da je prigovor utemeljen. U slučaju da je opis događaja/situacije i/ili dokaz nepotpun, zamolit ćemo vas da prigovor upotpunite.

Poželjno je da prilikom podnošenja prigovora navedete svoj OIB u svrhu osobne identifikacije.

Prigovori ujedno koriste Erste banci da prepozna mogućnosti poboljšanja kvalitete svojih usluga, proizvoda i procesa.

Što se događa nakon podnošenja prigovora?

Prigovor se evidentira u sustav za evidenciju i rješavanje prigovora i prosljeđuje nadležnom rješavaču. Sve vaše navode iz prigovora provjeravamo, analiziramo i pripremamo odgovor.

Trudit ćemo se odgovoriti na vaš prigovor u najkraćem mogućem roku. Više od 70% prigovora rješavamo u roku od tri radna dana, što je značajno kraće od zakonski definiranih rokova. U slučajevima kompleksnijih prigovora, ili kad rješavanje uključuje treću stranu (primjerice, drugu banku, prodajno mjesto i slično), rješavanje može trajati dulje od očekivanog te vas molimo za razumijevanje.

Ako odgovor očekujete e-mailom, molimo da provjerite neželjenu poštu (junk/spam mail) jer postoji mogućnost da odgovor završi kao neželjena pošta.

Što napraviti u slučaju da niste zadovoljni rješenjem prigovora?

Ako niste zadovoljni rješenjem svog prigovora, možete ponovno podnijeti prigovor na sljedeću adresu, s naznakom da je riječ o prigovoru:

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Služba za upravljanje kvalitetom usluge
Ivana Lučića 2
10000 Zagreb

Napomene koje se odnose na klijente
koji sukladno propisima pripadaju kategoriji potrošača

Ako ste nezadovoljni odgovorom ili rješenjem Banke na uloženi prigovor i smatrate da ponovljeni kontakt s Erste bankom neće doprinijeti rješenju nastale situacije, možete o njoj obavijestiti Hrvatsku narodnu banku na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Ured za praćenje zaštite potrošača
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb

ili e-obrascem na sljedećem linku.

Ako interno ne riješimo prigovor na vaše zadovoljstvo, možete se također obratiti Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb (ova informacija ne smatra se obvezujućom za Erste banku niti pristankom Erste banke u pogledu načina i tijela za mirno odnosno alternativno rješavanje sporova) ili se možete obratiti FIN-NET-u i zatražiti podatke o odgovarajućim tijelima u državi u kojoj imate boravište.