Prilagodba uvjeta po postojećem kreditu

Uz vas kad je najpotrebnije.

Poček i produljenje otplate kredita

U Erste banci još smo 2008. uveli mjere koje mogu olakšati otplatu kredita ukoliko se nađete u otežanoj financijskoj situaciji zbog gubitka posla, rodiljnog dopusta ili dugotrajnog bolovanja. Bez naknade u poslovnicama Erste banke možete podnijeti zahtjev za počekom i produženjem roka otplate kredita ili kombinirati jedno i drugo.

Erste banka u svom poslovanju uvijek primjenjuje individualan pristup svakom klijentu te u svakom pojedinačnom slučaju nastoji zajedno s klijentom naći optimalno rješenje kako bi se podmirile sve nastale obveze.

Našli ste se u situaciji koja mijenja Vaše financijske mogućnosti. Kako biste imali brigu manje, Erste banka omogućuje Vam smanjenje Vašeg mjesečnog kreditnog opterećenja tijekom rodiljnog/roditeljskog dopusta, dugotrajnog bolovanja ili gubitka posla.

Poček kredita

Poček tijekom otplate kredita je razdoblje u kojem glavnica kredita ne dospijeva na naplatu, a kamatna stopa se obračunava i naplaćuje mjesečno te je snižena na 2%. Poček se može ugovoriti * do maksimalno 12 mjeseci tijekom cijelokupne otplate kredita. Može se koristiti za sve vrste kredita osim kod kredita po kreditnim karticama, dopuštenog prekoračenja te APN kredita u prvih šest godina.

Poček se može odobriti korisnicima kredita:

 • koji su izgubili radni odnos (uz predočenje listića HZZ), 
 • koji neredovito primaju plaću u posljednjih šest mjeseci,
 • na rodiljnom/roditeljskom dopustu, odnosno njihovim supružnicima (uz predočenje rješenja HZZO-a) ili
 • na dugotrajnom bolovanju preko 120 dana (uz predočenje potvrde ili uvjerenja komisije).

Instrumenti osiguranja ugovoreni po kreditu prilikom ugovaranja počeka ostaju nepromijenjeni.

Kamatna stopa Razdoblje ugovaranja počeka Naknada 
2%  do 12 mjeseci Bez naknade

Produljenje roka otplate kredita

Korisnici gotovinskih, stambenih, adaptacijskih, poljoprivrednih, turističkih i potrošačkih kredita sa statusom klijenta mogu zatražiti * produljenje roka otplate kredita do pet godina. Ne može se koristiti kod kredita po kreditnim karticama te APN kredita u prvih šest godina.

Postojeće instrumente osiguranja (primjerice, depozit ili polica osiguranja) potrebno je uskladiti s novim krajnjim rokom dospijeća kredita.

Za navedne promjene po kreditu potrebno je ugovoriti dodatak/aneks ugovora o kreditu, koji se ovjerava ili solemnizira kod javnog bilježnika, a trošak ovjere snosi korisnik kredita. 

* Banka svakom zahtjevu klijenta pristupa individualno. Kako bi se zahtjev odobrio, potrebno je dostaviti propisanu dokumentaciju, nakon koje će se zahtjev razmotriti. U slučaju neispunjenja uvjeta propisanih aktima Banke, Banka zadržava pravo ne odobriti zahtjev.

Kombinirane kamatne stope i za postojeće stambene i adaptacijske kredite

Postojećim korisnicima stambenih i adaptacijskih kredita s valutnom klauzulom uz euro nudimo mogućnost promjene vrste kamatne stope iz promjenjive, vezane uz referentnu kamatnu stopu Euribor, u kombiniranu kamatnu stopu.

NRS

Banka ne utječe na visinu NRS-a niti može predvidjeti njegova buduća kretanja. U ovom trenutku NRS se nalazi na niskim razinama, a s obzirom na brojne faktore koji utječu na njegovo kretanje, u budućnosti je moguć i rast i pad vrijednosti NRS-a te, sukladno tome, rast i pad visine promjenjivih kamatnih stopa vezanih uz NRS.

Ako se odlučite za promjenu vrste kamatne stope iz promjenjive u kombiniranu, ona ostaje fiksna 7 godina, a nakon toga je promjenjiva, do preostalog roka otplate kredita.

Eventualna promjena kamatne stope iz promjenjive u kombiniranu, individualna je odluka svakog pojedinog korisnika kredita koji je donosi na temelju vlastite procjene dugoročne isplativosti takvog koraka.

Uvjeti promjene kamatne stope:

 • za klijente koji uredno otplaćuju kredit
 • nema naknade za promjenu uvjeta po kreditu

Napomena: s obzirom da se dodatak (aneks) ugovora i nova zadužnica ovjeravaju kod javnog bilježnika potrebno je računati na troškove ovjere, odnosno solemnizacije u skladu s javnobilježničkim tarifama.

Koraci za promjenu kamatne stope

(kliknite na korak kako bi vidjeli više detalja)

 • klijent dolazi u bilo koju poslovnicu Erste banke
 • djelatnik banke identificira klijenta uvidom u osobni identifikacijski dokument
 • klijent potpisuje zahtjev za promjenu vrste kamatne stope
 • dodatna dokumentacija nije potrebna
 • očekivano vrijeme za povratnu informaciju o odobrenju i pripremu dokumentacije je do 3 radna dana
 • banka, korisnik kredita i svi ostali sudionici u kreditu potpisuju dodatak (aneks) ugovora, te ga ovjeravaju kod javnog bilježnika
 • potrebno je potpisati i ovjeriti novu zadužnicu zbog promjene vrste kamatne stope koja je navedena na samoj zadužnici
 • obavijest o promijenjenoj kamatnoj stopi stiže na kućnu adresu svim sudionicima u kreditu
 • promjena je odmah vidljiva korisnicima Netbankinga
 • novi anuitet/obrok nakon promijenjene kamatne stope formira se s 1. u mjesecu nakon sklapanja dodatka (aneksa) ugovora o kreditu

Naša vrata su vam uvijek otvorena

Samo obavezno dogovorite sastanak u poslovnici ili naručite poziv jer želimo da vas dočekaju odgovori na sva vaša pitanja.

Online podrška 0 - 24

Odaberite način komunikacije koji vam najviše odgovara.