Prilagodba uvjeta po postojećem kreditu

Uz vas kad je najpotrebnije.

Poček i produljenje otplate kredita

U Erste banci još smo 2008. uveli mjere koje mogu olakšati otplatu kredita ukoliko se nađete u otežanoj financijskoj situaciji zbog gubitka posla, rodiljnog dopusta ili dugotrajnog bolovanja. Bez naknade u poslovnicama Erste banke možete podnijeti zahtjev za počekom i produženjem roka otplate kredita ili kombinirati jedno i drugo.

Erste banka u svom poslovanju uvijek primjenjuje individualan pristup svakom klijentu te u svakom pojedinačnom slučaju nastoji zajedno s klijentom naći optimalno rješenje kako bi se podmirile sve nastale obveze.

Našli ste se u situaciji koja mijenja Vaše financijske mogućnosti. Kako biste imali brigu manje, Erste banka omogućuje Vam smanjenje Vašeg mjesečnog kreditnog opterećenja tijekom rodiljnog/roditeljskog dopusta, dugotrajnog bolovanja ili gubitka posla.

Poček kredita

Poček tijekom otplate kredita je razdoblje u kojem glavnica kredita ne dospijeva na naplatu, a kamatna stopa se obračunava i naplaćuje mjesečno te je snižena na 3%. Poček se može ugovoriti * do maksimalno 12 mjeseci tijekom cijelokupne otplate kredita. Može se koristiti za sve vrste kredita osim kod kredita po kreditnim karticama, dopuštenog prekoračenja te APN kredita u prvih šest godina.

Poček se može odobriti korisnicima kredita:

 • koji su izgubili radni odnos (uz predočenje listića HZZ), 
 • koji neredovito primaju plaću u posljednjih šest mjeseci,
 • na rodiljnom/roditeljskom dopustu, odnosno njihovim supružnicima (uz predočenje rješenja HZZO-a) ili
 • na dugotrajnom bolovanju preko 120 dana (uz predočenje potvrde ili uvjerenja komisije).

Instrumenti osiguranja ugovoreni po kreditu prilikom ugovaranja počeka ostaju nepromijenjeni.

Kamatna stopa Razdoblje ugovaranja počeka Naknada 
3%  do 12 mjeseci Bez naknade

Produljenje roka otplate kredita

Korisnici gotovinskih, stambenih, adaptacijskih, poljoprivrednih, turističkih i potrošačkih kredita sa statusom klijenta mogu zatražiti * produljenje roka otplate kredita do pet godina. Ne može se koristiti kod kredita po kreditnim karticama te APN kredita u prvih šest godina.

Postojeće instrumente osiguranja (primjerice, depozit ili polica osiguranja) potrebno je uskladiti s novim krajnjim rokom dospijeća kredita.

Za navedne promjene po kreditu potrebno je ugovoriti dodatak/aneks ugovora o kreditu, koji se ovjerava ili solemnizira kod javnog bilježnika, a trošak ovjere snosi korisnik kredita. 

* Banka svakom zahtjevu klijenta pristupa individualno. Kako bi se zahtjev odobrio, potrebno je dostaviti propisanu dokumentaciju, nakon koje će se zahtjev razmotriti. U slučaju neispunjenja uvjeta propisanih aktima Banke, Banka zadržava pravo ne odobriti zahtjev.

Fiksne kamatne stope i za postojeće stambene i adaptacijske kredite

Postojećim korisnicima stambenih i adaptacijskih kredita s valutnom klauzulom uz euro nudimo mogućnost promjene vrste kamatne stope iz promjenjive, vezane uz referentnu kamatnu stopu Euribor, u fiksnu kamatnu stopu.

Euribor

Banka ne utječe na visinu Euribor-a niti može predvidjeti njegova buduća kretanja. U ovom trenutku Euribor se nalazi na niskim razinama, a s obzirom na brojne faktore koji utječu na njegovo kretanje, u budućnosti je moguć i rast i pad vrijednosti Euribor-a te, sukladno tome, rast i pad visine promjenjivih kamatnih stopa vezanih uz Euribor.

Ukoliko se odlučite za promjenu vrste kamatne stope u fiksnu, ona ostaje nepromijenjena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu te moguć rast ili pad vrijednosti Euribor-a neće utjecati na promjenu visine kamatne stope, a time ni anuiteta za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu.

Eventualna promjena kamatne stope iz promjenjive u fiksnu, individualna je odluka svakog pojedinog korisnika kredita koji je donosi temeljem vlastite procjene dugoročne isplativosti takvog koraka.

 

Uvjeti promjene kamatne stope:

 • preostali rok otplate kraći od 20 godina
 • za klijente koji uredno otplaćuju kredit
 • fiksne kamatne stope od 4,55% do 4,75% 
 • nema naknade za promjenu uvjeta po kreditu

Što navedena promjena znači na jednom primjeru?

Primjerice, ukoliko je trenutna glavnica kredita 50.000 EUR, te je do kraja otplate ostalo još 20 godina, a ukupna promjenjiva kamatna stopa uz Euribor iznosi 5,7%, nakon ugovorene promjene iz promjenjive u fiksnu kamatnu stopu, kamatna stopa korigirat će se na 6,15% te će ostati nepromijenjena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu. Anuitet kredita će nakon izvršene promjene porasti za otprilike 14 EUR mjesečno. Ukoliko dođe do porasta ili pada vrijednosti Euribor-a, to neće utjecati na visinu kamatne stope te će ona cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu ostati fiksna i iznositi 6,15%.

U slučaju da je prema trenutno ugovorenim uvjetima kredita, promjenjiva kamatna stopa po kreditu veća od fiksne kamatne stope koja bi se dodatkom (aneksom) ugovora o kreditu ugovorila, tada će se kamatna stopa korigirati na niži iznos te će se posljedično i anuitet smanjiti.

Napomena: s obzirom da se dodatak (aneks) ugovora i nova zadužnica ovjeravaju kod javnog bilježnika potrebno je računati na troškove ovjere, odnosno tzv. solemnizacije sukladno javnobilježničkim tarifama koje za gornji primjer uz ovjeru jedne zadužnice iznose oko 700 kn.

Koraci za promjenu kamatne stope

(kliknite na korak kako bi vidjeli više detalja)

 • klijent dolazi u bilo koju poslovnicu Banke
 • djelatnik Banke identificira klijenta uvidom u osobni identifikacijski dokument
 • klijent potpisuje zahtjev za promjenu kamatne stope
 • dodatna dokumentacija nije potrebna
 • očekivano vrijeme za povratnu informaciju o odobrenju i pripremu dokumentacije je do 3 radna dana
 • Banka, korisnik kredita i svi ostali sudionici u kreditu potpisuju dodatak (aneks) ugovora, te ga ovjeravaju kod javnog bilježnika
 • potrebno je potpisati i ovjeriti novu zadužnicu zbog promjene vrste kamatne stope koja je navedena na samoj zadužnici
 • obavijest o promijenjenoj kamatnoj stopi stiže na kućnu adresu svim sudionicima u kreditu
 • promjena je odmah vidljiva korisnicima Netbankinga
 • novi anuitet/obrok nakon promijenjene kamatne stope formira se s 1. u mjesecu nakon sklapanja dodatka (aneksa) ugovora o kreditu

Online podrška 0 - 24

Javite nam se na chat ili video pozivom.

U vrijeme kad vama odgovara

U par klikova dogovorite sastanak ili naručite poziv.