Multivalutni račun

Novosti za vaše račune u banci

Ovo su za vas važne novosti jer:

  • na jednom ćete računu imati sve valute,
  • mijenjamo nazive računa i
  • trebate provjeriti i regulirati punomoći i način dostave izvoda.

 

Od 31.12.2022. na jednom računu imat ćete sve valute te će stoga račun imati multivalutnu funkcionalnost.

Primjerice, ako uz kunski račun imate i devizni račun (s istim IBAN-om) na kojem su strane valute, poput eura, funte i/ili američkog dolara, nakon spajanja, kune će se konvertirati u eure i zbrojit će se s eurima s deviznog računa. Iznosi funta i američkih dolara ostaju neizmijenjeni i bit će iskazani na istom tom računu. Ako imate samo kunski račun, on također dobiva multivalutnu funkcionalnost, zbog čega ćete na njemu moći imati i ostale valute.

Kako ove izmjene točno utječu na vaše račune?

Prednosti za vas:

  • plaćate jednu naknadu za vođenje računa po IBAN-u za sve valute; 
  • jednom karticom raspolažete svim valutama;
  • imate jednostavniji pristup svim valutama.

Sve svoje kartice ćete nakon navedenih promjena koristiti i dalje, do datuma isteka navedenog na kartici, za raspolaganje svim valutama na računu. Po isteku postojećih kartica, izdat ćemo vam jednu karticu po računu s multivalutnom funkcionalnošću.

 

Bitne informacije o ostalim uslugama koje možda imate ugovorene

  • Kartice koje ćete koristiti po Tekućem računu i dalje će imati mogućnost korištenja prekoračenja po računu i uslugu Erste Rate ako su usluge bile ugovorene.
  • Korisnicima Erste Gold i Erste Gold Plus paketa njihova zlatna kartica zadržava pogodnost podizanja gotovog novca na bankomatima u inozemstvu bez naknade, dok kartica deviznog računa i dalje neće imati tu pogodnost.
  • Svi trajni nalozi i SEPA izravna terećenja koje imate ugovorene i dalje će se neometano izvršavati.

Što u slučaju prekoračenja?

Ako ste dosad koristili prekoračenje po kunskom računu, a imate eure na deviznom računu, spajanjem računa, iznos prekoračenja namirit će se s deviznog računa.

Primjerice, ako ste iskoristili prekoračenje u iznosu od 8000 HRK (1.061,78 EUR), a na deviznom računu imate 1000 EUR, taj iznos od 1000 EUR s deviznog računa pokrit će dio prekoračenja pa ćete umjesto prekoračenja od 1.061,78 EUR, biti u prekoračenju u iznosu od 61,78 EUR.

Vaš odobreni iznos prekoračenja ostaje isti i dalje ga možete koristiti.

Naplata rata/anuiteta po kreditu

Ako imate kredit po kojem se dospjele obveze automatski naplaćuju s vašeg računa, od 1.1.2023. anuitet/rata kredita naplaćivat će se u svim raspoloživim valutama koje imate na računu.

Primjerice, 1.1.2023. dospijeva vam na naplatu anuitet po kreditu u iznosu od 125,44 EUR, a na tekućem računu imate 28,12 EUR i 750 USD. Tih 28,12 EUR pokrit će dio anuiteta, dok će se ostatak naplatiti iz američkih dolara.

Način dostave izvoda po multivalutnim računima

Ako imate ugovoren različit način dostave izvoda po kunskom i deviznom računu s istim IBAN-om, izvode po računu s multivalutnom funkcionalnošću primat ćete kako je ugovoreno za kunsko poslovanje, a nakon što provedemo sve ranije navedene promjene.

Primjerice, ako vam trenutačno izvodi po kunskom računu stižu poštom, a po deviznom računu e-mailom, izvodi će vam stizati poštom.

Ako imate ugovoreno samo devizno poslovanje po računu, način primanja izvoda ostaje isti. Klijentima nerezidentima način primanja mjesečnih izvoda ostaje e-mailom ako je ranije tako ugovoreno.

Način dostave svojih mjesečnih izvoda možete u svakom trenutku promijeniti u našim poslovnicama.