Multivalutni račun

Novosti za vaše račune u banci

Ovo su za vas važne novosti jer:

 • na jednom ćete računu imati sve valute,
 • mijenjamo nazive računa i
 • trebate provjeriti i regulirati punomoći i način dostave izvoda.

Od 31.12.2022. na jednom računu imat ćete sve valute te će stoga račun imati multivalutnu funkcionalnost.

Kako ove izmjene točno utječu na vaše račune?

Prednosti za vas:

 • plaćate jednu naknadu za vođenje računa po IBAN-u za sve valute; 
 • jednom karticom raspolažete svim valutama;
 • imate jednostavniji pristup svim valutama.

Sve svoje kartice ćete nakon navedenih promjena koristiti i dalje, do datuma isteka navedenog na kartici, za raspolaganje svim valutama na računu. Po isteku postojećih kartica, izdat ćemo vam jednu karticu po računu s multivalutnom funkcionalnošću.

Bitne informacije o ostalim uslugama koje možda imate ugovorene

 • Kartice koje ćete koristiti po Tekućem računu i dalje će imati mogućnost korištenja prekoračenja po računu i uslugu Erste Rate ako su usluge bile ugovorene.
 • Korisnicima Erste Gold i Erste Gold Plus paketa njihova zlatna kartica zadržava pogodnost podizanja gotovog novca na bankomatima u inozemstvu bez naknade, dok kartica deviznog računa i dalje neće imati tu pogodnost.
 • Svi trajni nalozi i SEPA izravna terećenja koje imate ugovorene i dalje će se neometano izvršavati.

Trebate li regulirati svoje punomoći?

Punomoć ostaje važeća i ništa se ne mijenja ako:

 • imate samo račun za kunsko poslovanje i opunomoćenika po tom računu,
 • imate račun s istim IBAN-om za kunsko i devizno poslovanje, a iste opunomoćenike po oba računa,
 • imate devizni račun i opunomoćenika po tom računu, a ranije niste imali otvoren račun za kunsko poslovanje.

Punomoć trebate regulirati (potvrditi ili opozvati) do 30.9.2022. ako:

 • imate račun za kunsko i devizno poslovanje s istim IBAN-om i različite opunomoćenike za kunsko i za devizno poslovanje;

Primjerice, ako za kunski račun imate opunomoćenika, a ta osoba nije ovlaštena po vašem deviznom računu, morate regulirati punomoć. Ako potvrdite punomoć, opunomoćenik će moći raspolagati svim valutama na vašem računu. Ako ne potvrdite, punomoć će se ukinuti.

 • zatvorite račun za kunsko poslovanje zaključno do 4.9.2022., a imate opunomoćenika po računu za devizno poslovanje. Napominjemo da, potvrđivanjem punomoći, postojećem opunomoćeniku omogućujete i uvid u povijest transakcija po kunskom računu.

Što će se dogoditi ako ne regulirate svoje punomoći?

Vaše punomoći prestaju važiti 30.9.2022. i ukidaju se s tim danom.

Punomoć možete regulirati u aplikaciji George - čim je otvorite dočekat će vas obavijest o laganim koracima koje ćete proći.

 

Još niste aktivirali uslugu on-line bankarstva George?

Možete ga aktivirati odmah, u svega nekoliko jednostavnih koraka, a više saznajte na erstebank.hr/george.

Preuzmite besplatnu aplikaciju na svoj pametni telefon, pripremite osobnu iskaznicu i slijedite upute za videoidentifikaciju.

Naravno, u našim poslovnicama možete regulirati punomoć te potvrditi opunomoćeniku raspolaganje svim valutama po svom računu, opozvati punomoć ili opunomoćiti drugu osobu. Naknada za opunomoćenikovo korištenje deviznog računa od rujna 2022. neće se naplaćivati.

 

Preuzmite Georgea:

Način dostave izvoda po multivalutnim računima

Ako imate ugovoren različit način dostave izvoda po kunskom i deviznom računu s istim IBAN-om, izvode po računu s multivalutnom funkcionalnošću primat ćete kako je ugovoreno za kunsko poslovanje, a nakon što provedemo sve ranije navedene promjene.

Primjerice, ako vam trenutačno izvodi po kunskom računu stižu poštom, a po deviznom računu e-mailom, izvodi će vam stizati poštom.

Ako imate ugovoreno samo devizno poslovanje po računu, način primanja izvoda ostaje isti. Klijentima nerezidentima način primanja mjesečnih izvoda ostaje e-mailom ako je ranije tako ugovoreno.

Način dostave svojih mjesečnih izvoda možete u svakom trenutku promijeniti u našim poslovnicama.