Aktivna štednja

Započnite štedjeti već od 100 kuna uz dodatne uplate u
vrijeme i iznosu koji sami odaberete.

  • oročena štednja s mogućnošću neograničenog broja dodatnih uplata
  • mogućnost odabira roka štednje od 6 mjeseci do 36 mjeseci
  • mogućnost ugovaranja NetBankingom, mBankingom, FonBankingom ili u poslovnici

Želite štedjeti u skladu sa svojim mogućnostima, sredstva na štednju uplaćivati kad god poželite i pritom ostvariti atraktivnu premiju na kamatu? Odlično! Onda je za vas savršena Erste aktivna štednja. Ugovoriti je možete uplatom već od 100 kuna, a dodatne uplate na štednju možete izvršavati trajnim nalogom, Erste NetBankingom, mBankingom, FonBankingom ili u poslovnici.

Ključne informacije

Kalkulator aktivne štednje

% (fiksno)
HRK mjesečno
1 HRK
5.000 HRK
broj mjeseci
6 mjeseci
36 mjeseci

Ukupan ušteđeni iznos uključuje glavnicu, kamatu i premiju nakon oporezivanja. U izračunu se koristi kamatna stopa % te premija %. Kamata i premija na štednju obračunava se samo ako su sredstva oročena do dana isteka štednje. Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

HRK
1 HRK
100.000 HRK
HRK mjesečno
1 HRK
5.000 HRK

Željeni iznos štednje odnosi se na glavnicu, kamatu i premiju na štednju nakon oporezivanja. U izračunu se koristi kamatna stopa % te premija %. Kamata i premija na štednju obračunava se samo ako su sredstva oročena do dana isteka štednje. Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

HRK
1 HRK
100.000 HRK
broj mjeseci
6 mjeseci
36 mjeseci

Ukupan ušteđeni iznos uključuje glavnicu, kamatu i premiju nakon oporezivanja. U izračunu se koristi kamatna stopa % te premija %. Kamata i premija na štednju obračunava se samo ako su sredstva oročena do dana isteka štednje. Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Ukupan ušteđeni iznos nakon poreza i prireza: HRK


Ukupno glavnica: HRK

Kamata prije oporezivanja: HRK

Premija prije oporezivanja: HRK


Porez na kamatu: HRK

Prirez na kamatu: HRK


Porez na premiju: HRK

Prirez na premiju: HRK

Za ostvarenje željenog iznosa štednje bit će potrebno:

Za postizanje željenog iznosa štednje potrebne su mjesečne uplate od: HRK

Više o Aktivnoj štednji

Rok

preko 6 mj.

preko 12 mj.

preko 24 mj.

Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva

0,05%

0,10%

0,10%

Rok Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
preko 6 mj. 0,05%
preko 12 mj. 0,10%
preko 24 mj. 0,10%

Rok

preko 6 mj.

preko 12 mj.

preko 24 mj.

Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva

0,05%

0,05%

0,05%

Rok Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
preko 6 mj. 0,05%
preko 12 mj. 0,05%
preko 24 mj. 0,05%
Rok

preko 6 mj.

preko 12 mj.

preko 24 mj.

Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva

0,05%

0,15%

0,15%

Rok Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
preko 6 mj. 0,05%
preko 12 mj. 0,15%
preko 24 mj. 0,15%

Rok

preko 6 mj.

Svi iznosi

0,05%

Rok Ugovaranje u poslovnicama i uslugama on-line bankarstva
preko 6 mj. 0,05%
 

Bez statusa klijenta

Sa statusom klijenta

Premija

10,00%

20,00%

  Premija
Bez statusa klijenta 10,00%
Sa statusom klijenta 20,00%
Aktivna štednja uz premiju je oročena štednja bez uvjetovane namjene štednje uz mogućnost višekratnih uplata s istim danom isteka oročenja te uz mogućnost ugovaranja automatskog obnavljanja. 
Minimalni iznos prve uplate je 100,00 HRK odnosno protuvrijednost u odgovarajućoj valuti.
Kamatne stope su fiksne, a isplata kamate se vrši jednokratno zajedno s glavnicom po isteku štednje ako je štednja ugovorena bez automatskog obnavljanja.
Ako deponent tijekom trajanja ugovora o depozitu dodatnom uplatom ostvari pravo na obračun kamate višeg kamatnog razreda od trenutka kad saldo štednje/iznos depozita prijeđe u viši kamatni razred na cijeli iznos štednje primjenjuje se kamatna stopa određena Katalogom proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe važećem u trenutku prelaska u viši kamatni razred. 
Kamata se obračunava primjenom konformne metode uz primjenu složenog dekurzivnog kamatnog računa na bazi stvarnog broja dana.
Minimalni rok oročenja je 6 mjeseci i 1 dan.
Maksimalni rok oročenja je 36 mjeseci pri čemu se primjenjuje kamatna i premijska stopa za rok preko 24 mjeseca.
Banka pored redovne kamate na štednju obračunava i premiju ukoliko su sredstva oročena do dana isteka oročenja. Premija se obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate. Premijska stopa je fiksna. 
Iz obračunate kamate i premije Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim propisima.

Status klijenta podrazumijeva otvoren kunski ili devizni tekući račun u Banci:

- preko kojeg se isplaćuju redovna primanja klijenta (plaća, mirovina, inozemna mirovina)
- naknade ostvarene temeljem određenog prava klijenta (npr. porodiljne naknade, naknade za nezaposlenost)
- na koji se prebacuju redovna primanja sa žiro računa i/ili štednog računa.

Kod štednje koja glasi na osobe koje imaju zakonskog zastupnika/skrbnika, priznaje se status klijenta zakonskog zastupnika/skrbnika.
Sve navedeno se primjenjuje na štednju rezidenata i nerezidenata, a za sve ostalo što nije navedeno primjenjuju se odredbe Općih uvjeta Erste&Steiermärkische Bank d.d. s građanima (izuzev odredbi koje reguliraju Kreditno poslovanje) i pozitivni propisi.

Već koristite NetBanking ili mBanking?

Ugovorite štednju odmah!

 

Imate li još pitanja?

Javite se našem prodajnom osoblju s punim povjerenjem. 

 

Pogledajte i ove proizvode: