Aktivna štednja

Započnite štedjeti već od 100 kuna uz dodatne uplate u
vrijeme i iznosu koji sami odaberete.

  • oročena štednja s mogućnošću neograničenog broja dodatnih uplata
  • mogućnost odabira roka štednje od 6 mjeseci do 36 mjeseci
  • mogućnost ugovaranja NetBankingom, mBankingom, FonBankingom ili u poslovnici

Želite štedjeti u skladu sa svojim mogućnostima, sredstva na štednju uplaćivati kad god poželite i pritom ostvariti atraktivnu premiju na kamatu? Odlično! Onda je za vas savršena Erste aktivna štednja. Ugovoriti je možete uplatom već od 100 kuna, a dodatne uplate na štednju možete izvršavati trajnim nalogom, Erste NetBankingom, mBankingom, FonBankingom ili u poslovnici.

Ključne informacije

Više o Aktivnoj štednji

Rok

preko 6 mj.

preko 12 mj.

preko 24 mj.

Svi iznosi

0,90%

1,40%

1,70%

Iznos u valuti

preko 6 mj.

preko 12 mj.

preko 24 mj.

do 24.999,99

0,20%

0,40%

0,60%

od 25.000,00

0,30%

0,60%

0,80%

Iznos u valuti

preko 6 mj.

preko 12 mj.

preko 24 mj.

Svi iznosi

0,20%

0,30%

0,50%

Iznos u valuti

preko 6 mj.

Svi iznosi

0,16%

Rok

preko 6 mjeseci

preko 12 mjeseci

preko 24 mjeseci

Bez statusa klijenta

3,00%

5,00%

8,00%

Uz status klijenta

10,00%

12,00%

15,00%

Aktivna štednja uz premiju je oročena štednja bez uvjetovane namjene štednje uz mogućnost višekratnih uplata s istim danom isteka oročenja te uz mogućnost ugovaranja automatskog obnavljanja. 
Minimalni iznos prve uplate je 100,00 HRK odnosno protuvrijednost u odgovarajućoj valuti.
Kamatne stope su fiksne, a isplata kamate se vrši jednokratno zajedno s glavnicom po isteku štednje ako je štednja ugovorena bez automatskog obnavljanja.
Ako deponent tijekom trajanja ugovora o depozitu dodatnom uplatom ostvari pravo na obračun kamate višeg kamatnog razreda od trenutka kad saldo štednje/iznos depozita prijeđe u viši kamatni razred na cijeli iznos štednje primjenjuje se kamatna stopa određena Katalogom proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe važećem u trenutku prelaska u viši kamatni razred. 
Kamata se obračunava primjenom konformne metode uz primjenu složenog dekurzivnog kamatnog računa na bazi stvarnog broja dana.
Minimalni rok oročenja je 6 mjeseci i 1 dan.
Maksimalni rok oročenja je 36 mjeseci pri čemu se primjenjuje kamatna i premijska stopa za rok preko 24 mjeseca.
Banka pored redovne kamate na štednju obračunava i premiju ukoliko su sredstva oročena do dana isteka oročenja. Premija se obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate. Premijska stopa je fiksna. 
Iz obračunate kamate i premije Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim propisima.

Status klijenta podrazumijeva otvoren kunski ili devizni tekući račun u Banci:

preko kojeg se isplaćuju redovna primanja klijenta (plaća, mirovina, inozemna mirovina) ili naknade ostvarene temeljem određenog prava klijenta (npr. porodiljne naknade, naknade za nezaposlenost) ili

na koji se prebacuju redovna primanja sa žiro računa i/ili štednog računa.

Kod štednje koja glasi na osobe koje imaju zakonskog zastupnika/skrbnika, priznaje se status klijenta zakonskog zastupnika/skrbnika.
Sve navedeno se primjenjuje na štednju rezidenata i nerezidenata, a za sve ostalo što nije navedeno primjenjuju se odredbe Općih uvjeta Erste&Steiermärkische Bank d.d. s građanima (izuzev odredbi koje reguliraju Kreditno poslovanje) i pozitivni propisi.

Već koristite NetBanking ili mBanking?

Ugovorite štednju odmah!

 

Imate još pitanja?

Javite se našem prodajnom osoblju s punim povjerenjem. 

 

Pogledajte i ove proizvode:

a