Erste Club štednja za mlade

Uplaćuj prema vlastitim mogućnostima uz atraktivnu kamatnu stopu.

  • štednja za mlade od 15 do 26 godina
  • uplate prema vlastitim mogućnostima uz atraktivnu kamatnu stopu i dodatnu premiju
  • moguće ugovaranje i paketa Erste Club koji uključuje žiro-račun i usluge e-bankarstva

Put do nove kulise za najbolji selfie, skakanja iz padobrana ili tetovaže koju ćeš zažaliti u tridesetima započinje sa samo 100 kuna! Uplaćuj koliko i kad možeš da uštediš za neki razuman ili blesav plan i buduće stvaranje trajnih uspomena. 

Ključne informacije

Dobro je znati

Ponuda Erste Cluba uključuje i paket koji obuhvaća:

  • žiro-račun
  • usluge e-bankarstva: Erste NetBanking, Erste mBanking, Erste FonBanking i Erste SMS, koje ti omogućuju pristup računu te obavljanje transakcija s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme koristeći samo računalo, telefon ili mobitel
  • Erste Club kredit za školovanje, troškove tijekom školovanja i ostale

Više o štednji za mlade Erste Cluba

HRK

preko 6 mj.

EUR

preko 6 mj.

USD

preko 6 mj.

2,00%

1,00%

0,50%

Minimalni rok oročenja Erste Club štednje za mlade je 6 mjeseci i 1 dan. Kamata se obračunava od dana uplate. U slučaju prijevremenog prekida oročenja nakon isteka 6 mjeseci i 1 dan od prvog dana oročenja odnosno prvog dana posljednjeg automatskog obnavljanja depozita priznaje se ugovorena kamatna stopa.

Iz obračunate kamate i premije Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim propisima.

Rok oročenja

Premijske stope

 

Preko 6 mjeseci

5%

 

Preko 12 mjeseci

10%

 

Preko 24 mjeseca

15%

 

Premijska stopa je fiksna i obračunava se po isteku štednje na iznos ukupno obračunate kamate. Banka priznaje premiju ako su sredstva oročena do datuma dospijeća.

Erste Club štednja za mlade je oblik Aktivne štednje uz premiju.
Valuta štednje su HRK, EUR i USD.
Može glasiti na državljana Republike Hrvatske od navršene 15. do navršene 26. godine života. Ugovaranje Erste Club štednje za mlade nije moguće ako do navršenja 26. godine života preostaje manje od minimalnog roka oročenja Erste Club štednje za mlade.
Štednja se može ugovoriti Maloljetne osobe kod ugovaranja štednje i raspolaganja sredstvima zastupane su zakonskim zastupnikom/skrbnikom sukladno odredbama Obiteljskog zakona i važećih propisa.
Minimalni iznos prve uplate/početnog uloga je 100,00 HRK ili u istoj protuvrijednosti druge valute.
Minimalni rok oročenja je 6 mjeseci i 1 dan.
Maksimalni rok oročenja je 36 mjeseci, odnosno do navršene 26. godine života. Ugovaranje Erste Club štednje za mlade nije moguće ako do navršenja 26. godine života preostaje manje od minimalnog roka oročenja Erste Club štednje za mlade.
U slučaju prijevremenog prekida oročenja nakon isteka 6 mjeseci i 1 dan od prvog dana oročenja odnosno prvog dana posljednjeg automatskog obnavljanjadepozita priznaje se ugovorena kamatna stopa odnosno kamatna stopa sukladna Katalogu proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe važećem u trenutku automatskog obnavljanja.
Novi depoziti u kunama uz valutnu klauzulu se ne ugovaraju.
Za sve što nije posebno određeno primjenjuju se odredbe Aktivne štednje uz premiju.
Sve navedeno se primjenjuje na štednju rezidenata i nerezidenata te za sve ostalo što nije navedeno primjenjuju odredbe Općih uvjeta Erste&Steiermärkische Bank d.d. s građanima (izuzev odredbi koje reguliraju Kreditno poslovanje) i pozitivni propisi.

Pogledaj i ovaj proizvod