Erste Club štednja za mlade

Uplaćuj prema vlastitim mogućnostima uz atraktivnu kamatnu stopu.

  • štednja za mlade od 16 do 26 godina
  • uplate prema vlastitim mogućnostima uz atraktivnu kamatnu stopu i dodatnu premiju
  • moguće ugovaranje i paketa Erste Club koji uključuje žiro-račun i usluge on-line bankarstva

Put do nove kulise za najbolji selfie, skakanja iz padobrana ili tetovaže koju ćeš zažaliti u tridesetima započinje sa samo 100 kuna! Uplaćuj koliko i kad možeš da uštediš za neki razuman ili blesav plan i buduće stvaranje trajnih uspomena. 

Ključne informacije

Dobro je znati

Ponuda Erste Cluba uključuje i paket koji obuhvaća:

  • žiro i tekući račun
  • usluge on-line bankarstva koje ti omogućuju pristup računu te obavljanje transakcija s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme koristeći samo računalo, telefon ili mobitel
  • Erste Club kredit za školovanje, troškove tijekom školovanja i ostale

Više o štednji za mlade Erste Cluba

Minimalni rok oročenja Erste Club štednje za mlade je 6 mjeseci i 1 dan. Kamata se obračunava od dana uplate. U slučaju prijevremenog prekida oročenja nakon isteka 6 mjeseci i 1 dan od prvog dana oročenja odnosno prvog dana posljednjeg automatskog obnavljanja depozita priznaje se ugovorena kamatna stopa.

Iz obračunate kamate i premije Banka obračunava i uplaćuje porez i prirez sukladno pozitivnim propisima.

Premijska stopa je fiksna i obračunava se po isteku štednje na iznos ukupno obračunate kamate. Banka priznaje premiju ako su sredstva oročena do datuma dospijeća.

Banka je obvezna obračunavati i uplaćivati porez i prirez na obračunatu kamatu i premiju na štednju svim klijentima rezidentima Republike Hrvatske.

Porez na isplaćenu kamatu i premiju na štednju iznosi 10%, dok visina prireza ovisi o mjestu prebivališta ili boravišta klijenta.

Pravo na povrat naplaćenog poreza na kamatu na štednju maloljetnicima utvrđuje Ministarstvo financija, Porezna uprava na temelju provođenja posebnog postupka.

Detaljnije informacije dostupne su na web stranici Ministarstva financija, Porezna uprava.