Prijavite se na radionicu
Škole pametnih financija

Prijavi se na radionicu Škole pametnih financija

Riječ je o vama, vašem novcu i vašim životnim ciljevima

Kako se prijaviti na radionicu?

O radionici

Što kažu polaznici?

Komentari polaznika

Kome je radionica namijenjena?

Ciljevi radionice

Za poduzeća, udruge i škole