Izmjena općih uvjeta Obavijest o izmjenama u poslovanju s građanstvom

Od 1. veljače 2019. u primjeni je izmijenjeni Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s građanstvom.

Važne izmjene:

 • u trenutku kada vašoj debitnoj kartici istekne rok važenja, izradit će vam se nova debitna kartica, bez naknade
 • primite sredstva iz inozemstva, bez dodatnih naknada  

Ostale izmjene:

 • ukoliko plaćate svoje obveze gotovim novcem u korist jedne ili više pravnih osoba s kojima je Banka u posebnom poslovnom odnosu, naknadu za uplatu platit ćete 2% od iznosa uplate, minimalno 10 kn, maksimalno 100 kn.

Popis pravnih osoba u posebnom poslovnom odnosu s Bankom možete provjeriti u Izvatku iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s građanstvom.

 • mjesečna naknada za vođenje deviznog tekućeg i žiro računa s prometom  platit ćete 6 kn. Ako tijekom mjeseca niste imali promet po računu, naknada za vođenje računa neće vam se obračunati.
 • mjesečna naknada za vođenje kunskog žiro računa s prometom platit ćete 6 kn. Ako tijekom mjeseca nista imali promet po računu, naknada za vođenje računa neće vam se obračunati.
 • ako imate ugovoreno SEPA izravno terećenje u korist primatelja plaćanja koji imaju podržanu uslugu SEPA izravnog terećenja, za svako izvršeno SEPA izravno terećenje, platit ćete samo 2 kn
 • ako ste svoje obveze podmirivali putem telefonskog bankarstva Erste banke, Erste FonBankinga, od 1.2.2019. naknade za izvršenje platnih transakcija su snižene te su izjednačene s naknadama za izvršenje platnih transakcija zadanih putem internetskog bankarstva Erste banke
 • u slučaju da svoju debitnu karticu izgubite ili vam je kartica ukradena, za ponovno izradu nove kartice izdvojit ćete 40 kn
 • plaćanja velikih iznosa provode se putem Hrvatskog sustava velikih plaćanja, a naknada za izvršenje takvih plaćanja iznosi 100 kn
 • višak kovanica ili novčanica domaćeg novca i/ili eura možete zamijeniti u svim poslovnicama Erste banke:
  • ako zamijenjujete kovanice ili novčanice bez uplate na vaš račun, naknada za takvu vrstu usluge iznosi 10% od iznosa zamjene
  • ako uplaćujete kovanice domaćeg novca i/ili eura u vrijednosti iznad 100 kn na vlastiti račun, naknada za takvu vrstu usluge iznosi  2,5% na iznos cjelokupne uplate
  • nema naknade ako uplaćujete kovanice domaćeg novca i/ili eura u korist dječje štednje

Najmanji apoen kojim je omogućena usluga zamjene kovanica iznosi 1 euro, a najmanji apoeni koji omogućuju uplatu kovanica iznosi 0,01 euro.

S 1. veljače 2019. godine više nije moguće ugovoriti Escrow račun građana.  

Predmetni Akt stupa na snagu 1. veljače 2019.

Navedene izmjene stupaju na snagu 1. veljače 2019. godine. Obavještavamo Vas kako imate pravo, ukoliko niste suglasni s gore navedenim izmjenama, najkasnije zaključno s 31. siječnja 2019. otkazati Vaš Okvirni ugovor o platnim uslugama bez otkaznog roka i plaćanja ikakvih naknada. U suprotnom, smatra se da ste s izmjenama suglasni.

Više informacija potražite ovdje ili u Digitalnom registratoru koji možete pronaći u poslovnicama banke.