COVID-19: aktualne informacije    Saznajte više

Visa Gold Debit

Zlatna kartica za zlatna iskustva

Beskontaktna kartica Visa Gold Debit skrojena je po mjeri korisnika Erste Gold i Erste Gold Plus paketa. Osim standardnih mogućnosti plaćanja, ova kartica vam omogućuje podizanje gotovog novca na bankomatima svih banaka u inozemstvu – bez naknade.

Gotov novac sad, otplata kasnije

Uz uslugu Erste Rate gotov novac možete podignuti odmah, a otplatiti kasnije – u ratama. Osim toga, i u odabranim trgovinama također možete plaćati na rate, a sve to u najsitnije detalje pratiti u svom NetBankingu i mBankingu.

Beskontaktno iskustvo

Više se uopće ne morate odvajati od svoje Erste Visa Gold Debit kartice kojom možete beskontaktno plaćati i podizati gotov novac – i u zemlji, i u inozemstvu.

Često postavljana pitanja korisnika

S obzirom na odluku o poslovnoj suradnji s Visom, tijekom 2020. svim svojim korisnicima besplatno ćemo zamijeniti njihove postojeće kartice novom Visa karticom.

Na novoj Visa kartici – zbog vaše sigurnosti i bolje čitljivosti – podaci se nalaze na njezinoj poleđini.

Uz novu Visa karticu nastavljate koristiti postojeći PIN, koji ste koristili uz prethodnu karticu.

Radi sprečavanja zlouporabe sve Visa kartice šalju se neaktivne, što znači da je prije prvog korištenja morate aktivirati na jedan od sljedećih načina.

Visa Debit kartice koje su izdane sa istekom važenja 02/2024 aktiviraju se:

  • na bankomatu Erste banke umetanjem u čitač i odabirom opcije „Aktivacija kartice“, čime kartica odmah postaje spremna za korištenje,
  • na NetBankingu ili mBankingu za privatne korisnike (fizičke osobe)
  • pozivom u Kontakt centar
  • u poslovnicama Erste banke

Aktivacijom kartice on-line bankarstvom, pozivom ili u poslovnici, kartica postaje aktivna (spremna za korištenje) u razdoblju od 30 minuta do četiri sata.

Sve ostale Visa Debit kartice aktiviraju se prilikom prve transakcije unosom postojećeg PIN-a na:

  • bilo kojem prodajnom mjestu ili 
  • bankomatu

Karticu ne možete aktivirati na internetskim prodajnim mjestima ili beskontaktnom transakcijom.

Ne. Po istom računu možete imati samo jednu aktivnu karticu i aktivacijom nove automatski se blokira stara kartica bez obzira na navedeni datum isteka važenja (eng. exp. date).

Sve postojeće aktivne Maestro/Mastercard kartice bit će zamijenjene najkasnije od kraja srpnja 2020. godine.

Saznajte više o uslugama i pogodnostima: