Erste SMS

Na mobilni telefon primajte informacije o
stanju i promjenama na računu.

  • štednja vremena uz jednostavan i brz pristup informacijama o računima
  • dodatna sigurnost u korištenju kartica
  • mogućnost praćenja troškova


Automatska obavijest o stanju i raspoloživom iznosu na računu

4 kn/mj.


Obavijesti o korištenju kartice

3 kn/mj.

Što je potrebno kako biste postali korisnik Erste SMS usluge?

1

otvoren Erste tekući račun, devizni račun, kunski račun po viđenju ili žiro-račun

2

mobitel sa SIM  karticom hrvatskog operatera 

Za korištenje Erste SMS usluge možete ovlastiti i dodatnog korisnika ako je opunomoćenik po računu.

Pogledajte i ostale usluge e-bankarstva

#