Pogodnosti za klijente iz Ukrajine

Osnovni račun za državljane Ukrajine

Zbog trenutačne situacije u Ukrajini i sve većeg broja njezinih državljana koji u ovom trenutku borave u Hrvatskoj, kreirali smo posebnu pogodnost kojom im želimo pomoći u financijskom segmentu života.

Svim državljanima Ukrajine, koji borave u Hrvatskoj, omogućili smo da do 31.12.2022. otvore osnovni račun bez naknade za vođenje računa prvih 12 mjeseci.

Osnovni račun je tekući račun s IBAN-om, može se otvoriti isključivo u našim poslovnicama, a uz njega klijenti koriste:

  • Visa debitnu karticu,
  • uslugu on-line bankarstva George i
  • 10 besplatnih nacionalnih kreditnih transfera u kunama Georgeom ili u poslovnici (uključujući trajne naloge ili SEPA izravno terećenje).

Za ugovaranje osnovnog računa klijent treba predočiti:

Klijenti ne mogu koristiti prešutno prekoračenje ili uslugu Erste Rate.

Doznake u korist banaka u Ukrajini

Za sve doznake za plaćanje u korist banaka u Ukrajini ne obračunavamo naknade. Ova se pogodnost odnosi na:

  • kreditne transfere za sve valute,
  • sve vrste transakcija prema privatnim i poslovnim klijentima,
  • sve naše kanale (poslovnice, usluga on-line bankarstva George) i
  • sve vrste naknada, uključujući hitne i OUR.  

Obračunaju li se ipak i naplate naknade za provedene transakcije u skladu s tarifama i Odlukom o naknadama za usluge u poslovanju s građanstvom, na kraju svakog radnog dana obavit će se provjera provedenih transakcija u Ukrajinu i stornirati sve naplaćene naknade.